ESG moet verankerd zijn in jouw strategie en organisatiedoelstellingen; in alle aspecten van je bedrijfsvoering. Hoe je omgaat met thema’s als algoritmes, data privacy of het klimaat is belangrijker dan ooit en bepaalt voor een groot deel de waardering van jouw organisatie. 

Het in overweging nemen van ESG-factoren (Environmental, Social en Governance) is van cruciaal belang geworden voor het succes van bedrijven in alle sectoren. Klanten, werknemers, aandeelhouders, kredietverstrekkers, ratingbureaus en regelgevers eisen van bedrijven dat ze nadenken over de impact van hun bedrijfsvoering op de wereld en aan de samenleving.

ESG is geen hygiënefactor voor vandaag. De impact ervan is al groot en het is een cruciale factor voor bedrijven die klaar willen zijn voor verdere fundamentele veranderingen die op komst zijn.

Onze inzichten

Wij geloven dat duurzame groei de manier is om een succesvol organisatie op te bouwen en een blijvende impact te hebben op milieu en onze samenleving. Daarom hebben we hieronder de belangrijkste inzichten voor je op een rijtje gezet.

Corporate Sustainability Reporting Directive

Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), in overeenstemming met de toezegging die is gedaan in het kader van de Europese Green Deal. De CSRD houdt een wijziging in van de bestaande EU-richtlijn niet-financiële informatie (NFI) en brengt aanzienlijk strengere rapportageverplichtingen met zich mee voor de bedrijven die binnen het toepassingsgebied vallen.

De voorgestelde richtlijn zal leiden tot een enorme toename van het aantal bedrijven dat moet voldoen aan de EU-vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving. De NFI zoals die momenteel van kracht is voor verslaggeving over duurzaamheidsinformatie heeft betrekking op ongeveer 11.700 bedrijven en concerns in de hele EU. Als gevolg van invoering van de CSRD zal het aantal bedrijven dat moet voldoen aan de EU-vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving naar verwachting stijgen tot ongeveer 49.000.

ESG Reporting & Assurance

De vraag naar duidelijke rapportages over ESG-strategie, -prestaties en -commitment groeit en de druk van externe stakeholders, maar ook vanuit de organisatie zelf, neemt toe. Investeerders, leveranciers, klanten, werknemers en anderen vragen om meer transparantie over de ESG-impact van de bedrijven waar zij een relatie mee hebben.

Hierdoor is er een hoeveelheid aan ESG-doelstellingen en -verslaggevingskaders ontstaan, die per sector, maar ook op basis van bedrijfsgrootte en -complexiteit kan verschillen. Als gevolg groeit de vraag naar ESG-assurance, en beter vergelijkbare en meer transparante informatie. Informatie die uiteindelijk dezelfde kwaliteit als financiële rapportages dient te hebben. Bovendien bewegen ook regelgevers en internationale instanties, zoals de ISSB en EFRAG, zich in deze richting. Met name in de Europese Unie, als onderdeel van CSRD-wetgeving, zullen bedrijven wettelijk verplicht zijn om in hun jaarverslagen over 2024, een beperkte mate van zekerheid over hun ESG-rapportage te geven.

ESG Strategie & Transformatie

Jouw stakeholders verwachten dat je de juiste beslissingen neemt. Dat je weet wat de impact is van jouw onderneming op de planeet. Dat je samenwerkt met de gemeenschap, en dat je meer doet dan alleen maar dat wat de Code-Tabaksblat van je vraagt.

ESG is topprioriteit voor de C-suite geworden. De kosten van niets doen kunnen hoog oplopen, zowel financieel als qua reputatie. Niets doen kan betekenen dat je je concurrentievoordeel verliest, kansen mist om uit te breiden naar nieuwe markten en segmenten, of dat je de aandacht trekt van toezichthouders.

Maar biedt ESG jouw bedrijf ook kansen? Hoe kun je ESG-risico’s ombuigen naar commerciële mogelijkheden? Hoe breng je de nodige veranderingen aan in jouw activiteiten, werkmethoden en gedrag? Hoe word je een duurzaam bedrijf als de omgeving waarin je actief bent zo snel verandert? 

ESG Data & Technologie

Onbetrouwbare duurzaamheidsgegevens kunnen ernstige gevolgen hebben, waaronder reputatieschade voor zowel het bedrijf als de verantwoordelijke bestuurders, naast mogelijke juridische gevolgen in verband met onnauwkeurige rapportage of vermeende greenwashing.

Om effectief te voldoen aan zowel externe als interne ESG-rapportagevereisten is een op maat gemaakte Technology & Data-oplossing noodzakelijk. Deze stroomlijnt niet alleen het beheer van diverse ESG-gegevensbronnen, maar verbetert ook de nauwkeurigheid en transparantie van de rapportage. Door technologiegedreven benaderingen te omarmen, kunnen organisaties het volledige potentieel van hun ESG-initiatieven ontsluiten en een duurzame en datagestuurde toekomst bevorderen.