In een circulaire economie worden bedrijven gestimuleerd om producten en onderdelen te hergebruiken, het gebruik van schaarse hulpbronnen te minimaliseren, de uitstoot van broeikasgassen, afval en vervuiling te verminderen en het milieu met respect te behandelen om de natuur te hernieuwen.

De WBCSD Circular Transition Indicators (CTI) bieden bedrijven een kader voor het meten van circulariteit, ter ondersteuning van besluitvorming en transparantie in de overgang naar een meer circulaire bedrijfsvoering.

De nieuwe, baanbrekende EU-richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vereist dat bedrijven rapporteren over duurzaamheid in overeenstemming met de European Sustainability Reporting Standards (ESRS’en), die de rapportage- en openbaarmakingsvereisten bevatten.

Deze paper biedt handvatten voor het gebruik van het CTI-raamwerk om de relevante informatie en inzichten te helpen verzamelen. Deze inzichten kunnen worden gebruikt voor de rapportage over de vereiste zoals gepubliceerd in het ESRS E5-ontwerp van juni 2023, in relatie tot de CSRD. Hoewel de nadruk ligt op ESRS E5, ondersteunt het CTI framework bedrijven ook bij verschillende elementen van de andere milieuverslaggevingsstandaarden ESRS E1-4.Voorbereiden op rapporteren over
circulaire economie

Inzicht in de Circular Transition Indicators en hoe deze de CSRD-rapportage ondersteunen

Contactinformatie