Veel organisaties hebben moeite om te voldoen aan de nieuwe regelgeving voor duurzaamheidsrapportage die voortvloeit uit de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD). Het komt erop neer dat, onder de CSRD, duizenden bedrijven duurzaamheidsverslagen moeten publiceren die voldoen aan de nieuwe European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Bedrijven transparanter maken over hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) maakt deel uit van het doel van de EU om klimaatverandering tegen te gaan en de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling te halen. De nieuwe regelgeving en standaarden betekenen een belangrijke verschuiving in de modernisering en versterking van duurzaamheidsrapportage en betekenen dat meer bedrijven serieus werk moeten maken van hun duurzaamheidsrapportage.

Goede beslissingen zijn gebaseerd op goede gegevens, dus bedrijven moeten zich afvragen: hebben we deze gegevens? Bestaan ze al? Zo ja, waar zijn ze en hoe krijgen we er toegang toe? Wie is er verantwoordelijk voor? Als we deze gegevens nog niet hebben, hoe kunnen we ze dan genereren?