Door de toegenomen kritische houding van allerlei stakeholders, waaronder beleggers, toezichthouders, werknemers en klanten, krijgen bedrijven steeds meer aandacht voor ESG-metrics en ESG-informatie. Stakeholders nemen belangrijke beslissingen op basis van ESG-informatie en verwachten daarbij dat de informatie voldoet aan wettelijke en vrijwillige verslaggevingseisen en betrouwbaar, verifieerbaar en vergelijkbaar is.   

Echter, het ontwikkelen van de juiste ESG-verslaggeving is voor veel organisaties een serieuze uitdaging. De hoeveelheid ESG-metrics is enorm en varieert per sector, bedrijfsgrootte en -complexiteit. Daarnaast zijn er wereldwijd veel verschillende meet- en verslaggevingskaders.  

Wat te rapporteren?

Er bestaan veel verschillende verslaggevingsstandaarden, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), het Global Reporting Initiative (GRI) en de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Dit zijn allemaal stappen in de goede richting, maar het blijft lastig om te bepalen welke richtlijn moet worden toegepast. Daarnaast maakt het ontbreken van een universele standaard het voor beleggers en andere stakeholders niet eenvoudig om bedrijfsprestaties te vergelijken. 

Daarom juichen wij de ‘Measuring Stakeholder Capitalism’ toe; de nieuwe verzameling maatstaven van de International Business Council van het World Economic Forum (WEF), waarmee een uniforme wereldwijde rapportagenorm dichterbij komt. Professionals van KPMG hebben samen met vertegenwoordigers van verschillende andere organisaties, gewerkt aan de samenstelling van deze maatstaven.

De 21 maatstaven zijn gebaseerd op best practices uit de hele wereld en vormen een belangrijke stap in de richting van een gemeenschappelijke, wereldwijde aanpak. Tot de belangrijkste maatstaven behoren de CO2-voetafdruk, hernieuwbare energie, inzicht in klimaatrisico's, gelijke beloning, diversiteit en inclusiviteit, corruptiebestrijding en betrokkenheid van stakeholders. En omdat ze in elke sector kunnen worden toegepast, zijn ze relatief eenvoudig in te voeren. 

Is het nodig om je huidige ESG-rapportage te vervangen?

Deze nieuwe maatstaven staan enorm in de belangstelling, waarbij er ook veel vragen spelen over de integratie ervan in de bestaande verslaggeving. We willen hier benadrukken dat ze niet bedoeld zijn om datgene te vervangen wat je nu al doet. De nieuwe maatstaven zijn ontworpen om je huidige ESG-rapportage te verbeteren of aan te vullen en zijn daarom gebaseerd op de beste huidige richtlijnen, gepubliceerd door erkende instanties.

Toch is het mogelijk dat je nieuwe kennis en kunde nodig hebt, aangezien ESG-risico's anders zijn dan traditionele financiële risico's. Een wereldwijd KPMG-rapport, ‘Towards net zero’, constateerde aanzienlijke hiaten in de rapportages van bedrijven over klimaatverandering, met name op het gebied van scenario-analyse en toekomstgerichte maatstaven. Hierbij was er behoefte aan verbetering van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de informatieverschaffing.

Veel van de uitgangspunten van de ESG-rapportage zijn vergelijkbaar met die van de financiële rapportage. Zo is een sterke governance belangrijk, evenals onafhankelijke assurance door een betrouwbare derde partij om te waarborgen dat de gegevens betrouwbaar en accuraat zijn.

Risicomanagement en het nieuwe normaal

Pandemieën, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden en maatschappelijk verantwoord ondernemen brengen risico's met zich mee ten aanzien van de bedrijfswaarde, maar ook aanzienlijke kansen.

Investeerders moeten bij het beoordelen van toekomstperspectieven kunnen rekenen op het vermogen van ondernemingen om financiële, markt- en ESG-risico's te kwantificeren en te beheersen. Er mag dan nog geen internationale standaard zijn, de nieuwe maatstaven van het WEF wijzen al wel in die richting en zullen relevant blijven naarmate de verschillende normen bij elkaar komen.

Een grondige, nauwkeurige en transparante ESG-rapportage is voor iedereen goed. De nieuwe maatstaven zorgen voor meer consistentie, transparantie en vergelijkbaarheid en spelen een steeds grotere rol bij de besluitvorming van investeerders. Het helpt jouw organisatie om beter voorbereid te zijn op risico's zoals klimaatverandering, personeelstekorten en verstoringen in de toeleveringsketen. Klanten zullen je sneller vertrouwen en eerder geneigd zijn jouw producten en diensten te kopen, en de beste werknemers zullen graag bij je willen werken. Bovendien zal jouw organisatie aantrekkelijker zijn voor investeerders. 

Maar het belangrijkste is dat je trouw blijft aan datgene wat je voor ogen hebt: een groei die duurzaam is, een positieve impact op mens, milieu en maatschappij. 

Wij helpen je met je ESG-reporting vraagstukken

Naast het verstrekken van externe assurance-verklaringen over zowel kwalitatieve als kwantitatieve ESG-rapportages, helpen wij onze klanten ook met:

  • Het voldoen aan de voorschriften van de EU CSRD, waaronder EU-Taxonomie en van de ‘Task Force on Climate Related Financial Disclosures’ (TCFD);
  • Het verbeteren van datakwaliteit, governance en rapportageprocessen, en klaar te zijn voor externe assurance;
  • Ontwerpen en implementeren van technologische oplossingen en operationele modellen om ESG-metrics efficiënt te verzamelen, te ordenen en extern te rapporteren;
  • Het formuleren en communiceren van hun visie naar investeerders en andere stakeholders;
  • Benchmarks tussen sectoren om best practices te identificeren;
  • Begrijpen hoe accountants ESG- en klimaatrisico’s overwegen tijdens hun controlewerkzaamheden.

Laatste inzichten

Maak kennis met onze ESG Reporting experts

Ontdek hoe KPMG jouw bedrijf kan helpen

Offerte aanvragen