Duizenden organisaties worstelen momenteel om te voldoen aan de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) en de bijbehorende European Sustainability Reporting Standards (ESRSs).

Jouw organisatie behoort mogelijk ook tot de groep bedrijven die dringend een duurzaamheidsverslag moeten opstellen dat voldoet aan deze richtlijn. In dat geval focus je je waarschijnlijk op het goed op orde krijgen van het rapportageproces en het zorgen dat je duurzaamheidsgegevens compleet, accuraat en klaar zijn voor publicatie. Dat is volkomen begrijpelijk, maar in de haast om tijdig te voldoen aan de richtlijn, vergeet je gemakkelijk dat de CSRD in essentie niet enkel om rapporteren draait.

Hoe zit dat? De CSRD is een richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging. Natuurlijk gaat het over verslaglegging! De naam verwijst er toch naar?

Nou, ja en nee.

Nieuw financieel systeem voor duurzame groei

De CSRD verplicht bepaalde organisaties om duurzaamheidsverslagen te publiceren die voldoen aan gangbare standaarden. Maar laten we een stapje terug zetten en ons onthouden waarom de EU de CSRD in eerste instantie heeft ingevoerd.

Het uiteindelijke doel is niet om duizenden duurzaamheidsrapporten te maken. Duurzaamheidsrapportage is een hulpmiddel (weliswaar essentieel) om een veel hoger doel te bereiken, namelijk een ingrijpende verandering van het financiële systeem. De EU streeft naar een wereld waarin kapitaal wordt toegewezen aan duurzame bedrijven, ESG-gerelateerde financiële risico's effectief worden geïdentificeerd en beheerd, en duurzame en inclusieve economische groei wordt gestimuleerd via een nieuw financieel systeem van transparantie en langetermijndenken.

Dat is het echte doel van de CSRD.

Voortdurende duurzame bedrijfstransformatie

Als jouw bedrijf één van de duizenden is die een race tegen de klok voert om een CSRD-conform verslag uit te brengen, waarom is dit dan belangrijk voor jou?

Het is van belang omdat het publiceren van een duurzaamheidsverslag slechts een eerste stop is binnen een grotere reis van voortdurende duurzame bedrijfstransformatie. Het belang op de korte termijn is voldoen aan de regelgeving door de juiste duurzaamheidsinformatie op het juiste moment te publiceren. Maar op de langere termijn is het belangrijker wat je met deze informatie doet - en hoe je deze gebruikt om je bedrijf op de middellange tot lange termijn vorm te geven en te veranderen.

Dankzij de CSRD moet je de milieu-, maatschappelijke en bestuurskwesties (ESG) identificeren die van wezenlijk belang zijn voor jouw organisatie en haar belanghebbenden. Je moet uitleggen welke impact jouw organisatie heeft op mens en milieu. Je moet de bijbehorende bedrijfsrisico's en kansen identificeren – en plannen hebben om deze aan te pakken. Je moet relevante niet-financiële prestatiedoelen stellen en beleid en actieplannen implementeren om deze doelen te bereiken. En je moet dit alles niet alleen binnen je eigen bedrijfsactiviteiten doen, maar binnen je gehele waardeketen.

CSRD gaat over meer dan rapporteren

Daarom gaat het bij de CSRD uiteindelijk niet alleen om het voldoen aan de rapportageverplichtingen. Het gaat om het meten van de impact van je activiteiten en het beheren van je bedrijfsrisico's. Het gaat om het kwantificeren van commerciële kansen en het veranderen van je bedrijfsmodellen en strategieën om deze kansen te grijpen. Het gaat om het behouden van concurrentievoordeel in je markt. Het gaat over het begrijpen en verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van je leveranciers. Het gaat erom dat je de milieu- en maatschappelijke prestaties van je hele waardeketen onder controle hebt, dag in, dag uit, voor onbepaalde tijd. De lijst  is nog langer, maar je snapt het plaatje: de CSRD gaat over veel en veel meer dan rapporteren.

Organisaties die alleen de vereiste informatie rapporteren zonder gelijktijdig proactieve en concrete actie te ondernemen om negatieve impact te verminderen, risico's te beperken en kansen te benutten, zullen binnenkort aan de kaak worden gesteld door hun eigen rapportage. Dankzij de CSRD en ESRS zullen banken, institutionele beleggers, verzekeraars en klanten binnenkort meer consistente en vergelijkbare duurzaamheidsgegevens hebben om af te wegen met welke bedrijven ze in zee willen gaan.

Organisaties die in hun CSRD-rapportage tekort schieten om via verslaglegging aan te tonen dat ze inzetten op een zinvol en duurzaam transformatie proces, zullen minder aantrekkelijk worden voor hun belangrijkste financiële en commerciële stakeholders. En dat is een risico dat niet veel organisaties bereid zijn te nemen.

Hoe kan KPMG helpen met de duurzame transformatie

Dus wat kun je nu doen? Een goede eerste stap is om te begrijpen in welke mate jouw organisatie op dit moment klaar is voor CSRD-gedreven duurzame transformatie. Als KPMG bieden wij klanten hiervoor een ESG Health Check aan. Deze evaluatie is ontworpen door KPMG-experts om de essentiële elementen van je bedrijfsmatige ESG-activiteiten te bestuderen. Het richt zich op de operationele bouwstenen die je nodig hebt om de dagelijkse ESG-prestaties van je bedrijf effectief te beheren, evenals de transformationele factoren die helpen waarde te beschermen en te creëren door ESG in je bedrijfsstrategie in te bouwen.

Voor meer informatie en om toegang te krijgen tot onze gratis KPMG ESG Health Check zelfscan, klik hier.

Maak kennis met ons ESG experts