Antwoord op de 20 meest gestelde vragen over de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een ambitieus initiatief, zowel ten aanzien van de hiervoor in aanmerking komende ondernemingen als voor wat betreft de reikwijdte van de rapportageverplichtingen. Dit verplichte rapportagekader zal niet alleen flinke gevolgen hebben voor de ondernemingen die op basis hiervan moeten rapporteren, maar ook voor ondernemingen die (nog) geen rapportageverplichting hebben, aangezien zij door belanghebbenden kunnen worden verzocht hun duurzaamheidsinformatie te delen met ketenpartners.

Ondernemingen die onder het toepassingsgebied vallen, moeten duurzaamheidsinformatie opnemen in hun bestuursverslag. De ten aanzien van deze informatie verplichte assurance-opdracht met een beperkte mate van zekerheid door een externe assurance-provider, heeft betrekking op de gegevensverzamelings­processen, controles en de daaruit voortvloeiende gegevenskwaliteit. De implementatie van deze richtlijn brengt aanzienlijke operationele veranderingen met zich mee op het gebied van governance, gegevens- en IT-systemen en -processen. Daar komt nog bij dat multinationale ondernemingen te maken kunnen krijgen met meerdere toepasselijke rapportagekaders – met alle verschillen in gegevensvereisten van dien. Het verkrijgen van betrouwbare informatie over contractuele relaties met entiteiten in de waardeketen kan daarnaast ook voor de nodige uitdagingen zorgen.

Zoals in ons CSRD preparedness assessment rapport is vermeld, is het voor ondernemingen van cruciaal belang zo snel mogelijk te beginnen met de voorbereidingen voor de implementatie van de richtlijn, zodat zij tijdig aan de rapportageverplichtingen kunnen voldoen.

De CSRD betekent meer dan een invuloefening. Het rapportagekader is en kan worden gebruikt als een instrument dat ondernemingen helpt hun duurzaamheidsprogramma's te versnellen en door te groeien naar een duurzamer bedrijf.

Om je te helpen omgaan met de toenemende complexiteit van deze duurzaamheidsrapportage-eisen hebben wij de 20 meest gestelde vragen over de CSRD alvast voor je beantwoord.

Download de publicatie

    Schrijf je in voor periodieke KPMG mailings omtrent Sustainability en ontvang direct onze publicatie over de Corporate Sustainabillity Reporting Directive.


Uitgelicht

Heb je vragen over de CSRD? Neem contact op met ons team