De nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) leidt tot een ingrijpende wijziging in verslaglegging over duurzaamheid. In het kader van de CSRD worden 12 sectoronafhankelijke Europese normen voor duurzaamheidsrapportage (ESRS) van toepassing. Deze verplichten grote bedrijven informatie te publiceren over hun impact op milieu- (E), sociale (S) en governancekwesties (G), gerelateerd aan meer dan 120 maatstaven. De CSRD is van toepassing op bijna 50.000 bedrijven, waaronder niet-Europese bedrijven met dochterbedrijven die actief zijn in de EU of die genoteerd zijn op door de EU gereguleerde markten in overeenstemming met ESRS'en.

Zelfs bedrijven met jarenlange ervaring in duurzaamheidsrapportage moeten hun systemen voor het verzamelen, verwerken en rapporteren van ESG-gegevens naar alle waarschijnlijkheid revalueren.

Met behulp van de inzichten op basis van jarenlange ervaring met duurzaamheidsrapportage hebben wij een versnelde beoordeling ontwikkeld om te bepalen in hoeverre een bedrijf klaar is voor de CSRD.  Wij kunnen relevante hiaten in ESG-gegevens vaststellen, CSRD-volwassenheid vergelijken met vergelijkbare bedrijven, en een duidelijke strategie en een concreet stappenplan voor naleving van de CSRD opstellen.

corporate sustainability reporting directive timeline

Belangrijkste kenmerken van onze CSRD-aanpak

Wij hebben een versnelde beoordeling ontwikkeld om te bepalen in hoeverre een bedrijf klaar is voor de nieuwe CSRD. We kunnen belangrijke hiaten in de beschikbaarheid van gegevens vaststellen, resultaten vergelijken met die van vergelijkbare bedrijven, de impact van de nieuwe normen op de organisatie beoordelen en je helpen een duidelijke strategie en een concreet stappenplan op te stellen om de deadline van 2024 te halen. Aan de hand van onze aanpak kun je de eisen van de CSRD in je organisatie verankeren en tegelijkertijd kansen op het gebied van ESG benutten.

csrd approach

Mogelijke voordelen van onze CSRD-aanpak

Nu de ESG-prestaties van bedrijven steeds meer onder de loep worden genomen, wordt duurzaamheidsrapportage steeds gewoner. Het bijhouden van en aanpassen aan veranderende duurzaamheidsregelgeving is een strategische prioriteit geworden. Met onze benadering van CSRD kunnen wij je op vele manieren helpen, inclusief maar niet beperkt tot:

  • Het stellen van ESG-doelen en het bepalen van de belangrijkste maatstaven om te voldoen aan bestaande en toekomstige regelgeving;
  • Inzicht verkrijgen in de impact van ESG-factoren op het bedrijf en laten zien hoe een circulair, netto-zero, mensvriendelijk bedrijfsmodel concurrentievoordeel kan opleveren;
  • Het opzetten van een multidisciplinaire bestuursstructuur om ESG-gegevens te verzamelen, te rapporteren en goed te keuren;
  • Overwegen om te investeren in ESG-datamanagement, met passende processen en beheersingsmaatregelen;
    Voorbereiden op verplichte beperkte assurance van ESG-rapportages.