In het meest recente Global Risks Report van de World Economic Forum (2024) wordt klimaatverandering door vooraanstaande personen uit de academische wereld, het bedrijfsleven, de overheid, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld beschouwd als het grootste risico op de lange termijn. Organisaties spelen een cruciale rol bij het beoordelen van de langetermijngevolgen en het beheren van de nadelige effecten van klimaatverandering. Het bepalen van risicobereidheid, het opbouwen van capaciteit en het rapporteren over de klimaatgerelateerde risico's, kansen en maatregelen is een van de manieren om de verantwoordelijkheid en voortgang van een organisatie bij het aanpakken van dit probleem te communiceren.

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is voor organisaties om inzicht te krijgen in hun impact op klimaatverandering en te beoordelen of hun mitigatie- en aanpassingsinspanningen in overeenstemming zijn met het doel van het Parijse-akkoord om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken:

  1. Inzicht in klimaattrends op de lange termijn kan organisaties een strategische positie bieden om kansen te benutten en risico's te beperken. Door diepgaand inzicht te krijgen in de gevolgen van verschillende klimaatscenario's en signaalpunten te identificeren die de koers van de wereld aangeven, kunnen organisaties op onverwachte ontwikkelingen inspelen. Deze strategische benadering stelt organisaties in staat zich voor te bereiden op verschillende uitkomsten, zoals veranderende weerspatronen, de decarbonisatie van waardeketens, of beide. Klimaatverandering is niet alleen een risico; het biedt ook een wereld aan kansen die bedrijven kunnen gebruiken om een ​​concurrentievoordeel te behalen.
  2. Het nakomen van wettelijke vereisten wordt steeds belangrijker bij het voldoen aan de verwachtingen en eisen van belanghebbenden op het gebied van duurzame financiering. Investeerders, klanten, werknemers en andere belanghebbenden verwachten van organisaties transparantie over hun aanpak van klimaatverandering. Rapportage over hun klimaatimpact en het ontvangen van zekerheid over gerapporteerde cijfers is een van de manieren waarop organisaties kunnen aantonen dat ze zich actief inzetten voor duurzaamheid en daarmee vertrouwen kunnen opbouwen bij hun belanghebbenden. Naleving van regelgeving is een vereiste om investeringen aan te trekken, en organisaties moeten informatie openbaar maken zoals voorgeschreven door regelgeving. Door zich te houden aan klimaatgerelateerde openbaarmakingsvereisten, kunnen organisaties een proactieve aanpak tonen bij het aanpakken van klimaatverandering en duurzame financiering aantrekken.

Het inzetten van de ESRS E1 voor strategische klimaatactie

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) E1-standaard voor klimaatverandering is een belangrijk onderdeel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en biedt een uitgebreid kader voor organisaties om te rapporteren over hun mitigatie- en aanpassingsinspanningen om klimaatimpact te maken. De standaard omvat een breed scala aan onderwerpen, waaronder governance, strategie, klimaatgerelateerde risico's en emissies. Door te rapporteren volgens deze standaard, kunnen organisaties hun toewijding aan duurzaamheid aantonen, laten zien dat hun inspanningen in lijn zijn met het 1,5°C-doel, en hun prestaties benchmarken ten opzichte van anderen. Dit helpt duurzame ontwikkeling te bevorderen en de overgang naar een koolstofarme economie te ondersteunen.

Hier volgen enkele specifieke voorbeelden van hoe de ESRS E1 standaard organisaties ondersteunt bij het krijgen van inzicht in hun klimaatimpact en het afstemmen van hun mitigatie-inspanningen op het 1,5°C-doel:

ESRS standaarden

Klik hier om de afbeelding op volledig scherm te bekijken

Kortom, de ESRS E1 standaard biedt een uitgebreid kader voor organisaties om te rapporteren over hun klimaatimpact en hun mitigatie-inspanningen op een manier die in overeenstemming is met het 1,5°C-doel.

Een klimaatkader om aan de ESRS E1-openbaarmakingsvereisten te voldoen

Wij hebben een klimaatkader ontwikkeld om te voldoen aan de ESRS E1-openbaarmakingsvereisten, waarmee organisaties klimaatbewust denken in hun besluitvormingsproces kunnen integreren. Deze routekaart leidt organisaties naar CSRD-afgestemde openbaarmaking, waarmee ze hun toewijding aan duurzaamheid kunnen aantonen en vertrouwen kunnen opbouwen bij hun belanghebbenden.

Klimaatkader

Klik hier om de afbeelding op volledig scherm te bekijken

Tips & tricks om te beginnen aan jouw klimaatrapportagereis

Om te beginnen aan jouw klimaatrapportagereis, raden wij de volgende acties aan:

Klimaat rapportage acties

Klik hier om de afbeelding op volledig scherm te bekijken

Organisaties die vroegtijdig beginnen met de voorbereidingen voor kwantitatieve rapportage over klimaatrisico's en -kansen, kunnen profiteren van lagere nalevingskosten, een verbetering van reputatie en merkimago en concurrentievoordeel. Het is daarom essentieel om vandaag te beginnen met het proactief inspelen op de risico's en kansen die klimaatverandering met zich meebrengt.

Heb je vragen over hoe je de perfecte start kunt maken met jouw klimaatrapportage? Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact met ons op

Wij willen onze oprechte dank uitspreken aan alle collega's die tijd, expertise en moeite hebben gestoken in dit artikel: Vera Moll, Michiel Evers, Marwa Mahmoud, Jelmer van de Ridder en Wietze Kleisterlee.