Wanneer organisaties streven naar het verlagen van hun ecologische voetafdruk en het helpen mitigeren van klimaatverandering, kan de IT-functie een belangrijke sleutelrol vervullen binnen het bedrijf bij het behalen van deze ESG-doelstellingen. 

Technologieteams bewijzen een sleutelrol te spelen als ondersteuner van initiatieven als de ESG-rapportage. Als beheerders van bedrijfsgegevens en -analyses zijn ze essentieel voor het monitoren van emissies gedurende de levenscyclus van het bedrijf en het verstrekken van de gegevens die nodig zijn voor betere governance en besluitvorming. Parallel hieraan bieden nieuwe technologische oplossingen voor duurzamere resultaten extra hoop op vernieuwde vooruitgang op dit gebied, waarbij de CIO een cruciale rol speelt bij het helpen van organisaties om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Om de positieve impact van IT echt te maximaliseren, is de CIO de aangewezen persoon om het voortouw te nemen en de CO2 van de IT-functie zelf te verlagen. Op deze manier kan IT niet alleen een ondersteuner zijn, maar ook een leider van de koolstofarme en bredere ESG-ambities van de organisatie.

En aangezien technologieteams in elke branche blijven groeien, kan de CIO tevens een leidende rol spelen bij het oplossen van problemen die verder gaan dan de E van ESG. Sociale kwesties als mobiliteit, diversiteit, inclusie en gelijkheid zijn minstens zo relevant, evenals ervoor zorgen dat gebruikte algoritmen geen sociale vooroordelen versterken. Er zijn meerdere niveaus waarop een bijdrage kan worden geleverd. 

De (niet zo verborgen) kosten van technologie

Feit is dat de digitale revolutie heeft geleid tot een toename van technologie- en energie-intensieve activiteiten, die allemaal een bijbehorende ecologische voetafdruk hebben. En het gaat hierbij niet alleen om datacenters. Softwareontwikkeling kan bijvoorbeeld verrassend energie-intensief zijn. Het trainen van een enkel neuraal netwerkmodel kan net zoveel CO2 uitstoten als vijf reguliere benzineauto's gedurende hun hele levensduur. De mondiale IT was in 2021 verantwoordelijk voor de uitstoot van een verbijsterende 400 megaton aan koolstof1 – dit is gelijk aan de koolstofuitstoot van de gehele economie van het Verenigd Koninkrijk in datzelfde jaar.

Kortom, de IT heeft een aanzienlijke invloed op de CO2-doelstellingen waar het bij betrokken is. Dit vergroot des te meer de noodzaak voor de CIO en mede-IT-leiders om de overstap te maken van koolstofarme ambassadeurs naar ESG-leiders.

Beginnend met de E

Het verplaatsen van de infrastructuur van de organisatie naar een duurzame cloud is misschien wel de grootste impact die IT kan hebben. De meeste grote cloudproviders gebruiken hernieuwbare energiebronnen om hun datacenters van stroom te voorzien.2 Dit varieert natuurlijk van provider tot provider, ook voor wat betreft de beslissingen die zij kunnen nemen over welke geografische centra de data moeten hosten, aangezien dit gevolgen heeft voor de hoeveelheid energie die wordt verbruikt (servers in warme klimaten hebben bijvoorbeeld meer energie nodig om deze koel te houden).

Hiermee wordt echter slechts een deel van het probleem aangepakt. Enkele andere zeer tastbare initiatieven die IT kan leiden, zijn onder meer samenwerken met leveranciers om elektronisch afval aan te pakken (bijvoorbeeld door oude en energie onzuinige laptops, hardware en bekabeling buiten gebruik te stellen) en overstappen op 'groene label'-hardware Dit zijn goede stappen om klimaatbewustzijn op te bouwen met betrekking tot IT en ze kunnen dienen als bouwstenen voor grotere, complexere transformaties.

Een daarvan is het verminderen van de CO2 in de levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC). Het opstellen en implementeren van een strategie voor een duurzamere SDLC is een manier voor CIO's om een blijvende impact te hebben. Dit kan onder meer een focus zijn op codering die algoritmen efficiënter uitvoert of op het elimineren van overbodige testiteraties. Een vergelijkbare redenering geldt voor het verminderen van het gebruik van verouderde software en het ontkoppelen van oude, energie-intensieve toepassingen van de architectuur.

Het bereiken van de sociale doelstellingen

Maar zoals we eerder hebben waargenomen, gaat het niet alleen om CO2 en duurzaamheid. Met IT-teams, die nu vaak een aanzienlijke omvang hebben bereikt, kan de CIO actief helpen de organisatie vooruitgang te laten boeken op haar sociale doelstellingen door een progressieve inclusie- en diversiteitsbenadering te stimuleren in lijn met de organisatie brede aspiratie, evenals via initiatieven voor werk-privébalans en welzijn, strategische sociale investeringen, en door het wervingsproces te richten op ondervertegenwoordigde sociale groepen. Groeiende IT-teams overal hebben de kans om het voortouw te nemen en als rolmodel te dienen voor de rest van de organisatie.

Governance en samenwerking

Om een duurzame IT-organisatie op te bouwen, is het van cruciaal belang om de juiste governancestructuur op te zetten. De CIO en andere IT-leiders kunnen overwegen of een toegewijd 'Hoofd Duurzame IT' (of vergelijkbaar), die aan de CIO rapporteert, nodig is om de kwesties op te pakken en de agenda te bepalen. Een robuust raamwerk om klimaatdoelstellingen bij te houden, te meten en erover te rapporteren, samen met duidelijke verantwoordelijkheidslijnen.

Het spreekt voor zich dat IT niet zelfstandig kan handelen op dit gebied. Samenwerking en coördinatie tussen belangrijke functies zijn onontbeerlijk. In het bijzonder is het noodzakelijk dat IT en de CIO een nauwe werkrelatie opbouwen met het Hoofd Duurzaamheid en zijn afdeling – ongeacht waar ze in de organisatie zitten. Dit moet een tweerichtingsrelatie zijn: het duurzaamheidsteam zorgt dat er een duidelijkste beeld is van de organisatie brede doelen, terwijl IT de essentiële technische input levert met betrekking tot huidige en toekomstige activiteiten die hun traject beïnvloeden.

Vier essentiële acties

Hieronder delen we vier essentiële stappen voor de CIO die een echt positieve impact wil leveren, en van ondersteuner naar leider wil gaan op dit uiterst belangrijke gebied:

  • Definieer uw ESG-strategie (binnen IT en ter ondersteuning van de hele organisatie).

  • Creëer een duurzame IT-roadmap, compleet met belangrijke mijlpalen en KPI's.

  • Creëer inzicht in de IT-omgeving naar het verbruik van hardware als software.

  • Overweeg een overstap naar een duurzame cloud.

Organisaties kunnen veel bereiken op deze ESG-reis, en hier ligt een mooie uitdaging die CIO's kunnen aangaan. Bent u klaar om een blijvend verschil te maken?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.