De wereld verandert snel. Klimaatrampen komen steeds vaker voor en verzekerde verliezen door natuurrampen nemen toe. Voor de verzekeringssector zijn de verliezen en schade aan eigendommen en levens aanzienlijk en hebben geleid tot enorme uitbetalingen, waardoor het voortbestaan van veel bedrijven wordt bedreigd.

De financiële gevolgen van deze scenario's hebben veel verzekeraars gedwongen om hun acceptatiebeleid te heroverwegen. Maar het aanpakken van de oorzaak - de toegenomen koolstof in de atmosfeer - kan helpen om klimaatrampen te voorkomen, de daaropvolgende schade aan eigendommen te beperken en bedrijven te beschermen.

In dit rapport belichten KPMG-professionals de belangrijkste overwegingen voor verzekeringsorganisaties op hun weg naar net-zero. We bespreken het belang van het baselinen van emissies en delen inzichten en raamwerken uit de sector om te helpen bij de voortgang van overgangsplannen.

Download PDF

ESG in insurance: Insured emissions

Discover how insurers are baselining emissions and tracking progress on their journey to net zero.Download PDF (17.1 MB) ⤓Waarom nulmeten van emissies strategisch belangrijk is voor verzekeraars

Om toezeggingen voor net-zero te kunnen doen en de risico's van klimaatverandering aan te pakken, moeten verzekeraars eerst inzicht krijgen in hun eigen uitstoot en realistische reductieplannen opstellen. Door basisgegevens vast te leggen, krijgen verzekeraars beter inzicht in hun voortgang ten opzichte van de gestelde doelen.

"59 percent of global insurance CEOs believe that their organization is seeing increased demand from stakeholders for greater reporting and transparency on ESG issues"

Een robuuste aanpak en platform voor de nulmeting van emissies kan de basis vormen voor verzekeraars om de overgang naar net-zero te beginnen. Een net-zero transitieplan is een integraal onderdeel van de overkoepelende bedrijfs- en klimaatstrategie van een verzekeraar en kan helpen bij het opstellen van een uitgebreide strategische routekaart die beschrijft hoe het bedrijf net-zero gaat bereiken. 

A robust net-zero transition plan should consider these 10 key elements:

  • Set the emissions baseline to create the net-zero pathway which include interim targets.

  • Create a short-to-medium term prioritized action plan to achieve interim targets, focusing on emissions hotspots across business operations and product lines. The plan should be costed to understand size of opportunities and identify financing options

  • Focus on how organizational change, systems, data and business processes should pivot to leverage opportunities in the transition.

  • Include a data plan that builds on emissions baselining and can collate and update data to feed into management information and support decision-making.

  • Develop governance mechanisms that support execution of the plan, underpinned by robust periodic reporting and accountability is included in remuneration plans.

  • Put in measures to address risks for the workforce, supply chain, communities or customers that could arise in the transition.

  • Develop an engagement strategy to work with customers, peers and government to collaborate and identify opportunities to reduce emissions across the value chain.

  • Develop measures to demonstrate resilience to the changing climate and how that resilience is being built and embedded into the organization.

  • Understand how the business may need to evolve to deliver on the transition. Ensure the workforce have the right expertise and businesses processes to adapt to the changing operating model.

  • Design a communication plan, including key message materials, with a strategy in place to manage all stakeholders from shareholders, regulators, employees and NGOs.Elke reis begint met een eerste stap. Voor verzekeringsorganisaties die op zoek zijn naar de overgang naar net-zero, zou het baselinen van emissies dat eerste initiatief moeten zijn. Eenmaal vastgesteld en geïntegreerd in de bredere financiële en operationele functies, biedt dit een startblok om te meten waar verzekeraars zijn op hun decarbonisatiereis en hoe ver ze nog moeten gaan om aan de verplichtingen van hun organisatie te voldoen.