Nasjonal og internasjonal selskapsskatt

Det kan være krevende å forholde seg til regler og krav fra skattemyndighetene. Vi har spesialisert oss innen norsk og internasjonal selskapsskatt, og står klare for å hjelpe – enten du har complianceutfordringer, står i en tvist med skattemyndighetene eller strever med å finne ut av hva nettopp din bedrift må forholde seg til.

Vi har bred og variert bransjekompetanse og bruker moderne teknologi og analyseverktøy for å finne fremtidens løsninger for, og sammen med deg.

Vi hjelper deg med:

  • Nasjonal og internasjonal selskapsskatt

  • Internprising

  • Filialbeskatning

  • Energibeskatning

  • Rederibeskatning

  • Havbruksbeskatning

  • Due diligence

  • Rapporteringsforpliktelser for bedrifter

  • Tax tech

Teamet vårt

Hos oss jobber det mange erfarne folk med forskjellig bakgrunn og spisskompetanse innen bedriftsbeskatning. Vi kombinerer praktisk forretningsforståelse, fagkompetanse og bransjeerfaring sammen med teknologi for å skape riktige, helhetlige løsninger for hver unike situasjon. 

Kombinert med vårt globale spesialistnettverk har vi markedsledende ressurser tilgjengelig for å sørge for riktig beskatning, unngå unødvendig risiko og kostnader, og å minimere byrdene ved interne forretningsprosesser.

Flere av våre ansatte er høyt anerkjente i både nasjonale og internasjonale advokatkåringer. Full oversikt over våre kåringer og rangeringer finner du her.