Dette er KPMG

Dette er KPMG

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper, med mer enn 219 000 medarbeidere i 147 land.

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper.

I KPMG Norge er vi 1 200 dyktige og engasjerte medarbeidere fordelt på 25 kontorer i hele landet. Vi er et tverrfaglig kompetansehus som tilbyr vi tjenester innen revisjon, rådgivning og forretningsjuss. Med fagekspertise, bransjekunnskap og lokalkunnskap som fundament, hjelper vi våre kunder med å skape verdier.

KPMG står for tverrfaglighet og kunnskapsdeling, hos oss jobber noen av Norges fremste eksperter innen revisjon, juss, teknologi, økonomi og strategi for å bidra til å skape positive endringer, stryke konkurransekraften og øke tryggheten hos våre kunder. Vi tilbyr tjenester og løsninger innenfor tre hovedområder: Revisjon, rådgivning og advokattjenester.

Revisjon

Troverdigheten til kapitalmarkedet er i stor grad basert på tilliten til uavhengig revisjon og gjennomgang av selskapers regnskaper. KPMG holder høyeste standard når det gjelder god revisjonsskikk og reviderer flere av de største selskapene notert på Oslo Børs. Våre revisorer jobber i tverrfaglige team og blir kundens betrodde sparringspartner i arbeidet med å identifisere risiko og muligheter.

Revisjon handler i dag om mer enn å kvalitetssikre en virksomhets finansielle informasjon. KPMGs revisorer er også rådgivere som hjelper kundene våre å oppnå bedre kontroll over virksomheten og forstå hvordan risiko kan minimeres – slik at nye verdier kan skapes. Med revisjonen som basis kan vi vise hvor det er potensial for utvikling og økt lønnsomhet.

Les mer om revisjon i KPMG

Rådgivning

KPMGs rådgivere hjelper virksomheter med å løse utfordringer, redusere risiko, forbedre og effektivisere forretningsprosesser, identifisere muligheter og skape verdier. KPMG Advisory har et av de ledende fagmiljøene innen økonomisk, forretningsrelatert og teknologisk rådgivning i Norge. Våre konsulenter hjelper virksomheter med rådgivning og utvikling av innovative løsninger innen:

  • Management Consulting
  • Risikotjenester
  • Deal Advisory
  • Gransking og forebyggende tjenester
  • Cybersikkerhet
  • Data/analyse, automasjon og kunstig intelligens (KPMG Lighthouse)

Les mer om rådgivning i KPMG

Advokattjenester

KPMG Law Advokatfirma er et av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen skatt, avgift og forretningsjuss. Våre medarbeidere er organisert i faggrupper og tverrfaglige team, slik at kunden kan få en best mulig leveranse. Vi har bred fagekspertise, kunnskap og innsikt i skattemessige konsekvenser knyttet til områder som internasjonale arbeidsforhold, oppkjøp og transaksjoner, internprising, konkurranserett og compliance. Det gjør at vi kan gi effektive råd som skaper store konkurransemessige fordeler for våre kunder. Gjennom vårt globale KPMG-nettverk av forretningsadvokater i 70 land kan vi tilby sømløse og helhetlige "one-stop shop"-løsninger innen de fleste land og kompetanseområder.

Les mer om advokattjenester i KPMG

Våre kunder

Våre kunder spenner fra små og mellomstore bedrifter til Norges største virksomheter og internasjonale konsern, inkludert børsnoterte selskaper. Vi bistår også mange offentlige virksomheter og etater, og hjelper ideelle organisasjoner. Innenfor privat sektor bistår vi virksomheter innen blant annet bank/finans/forsikring, retail, industri/produksjon, bygg og anlegg, telecom, media, teknologi, private equity og helse.

Våre verdier

KPMG-kulturen er forankret i våre verdier. Våre verdier gir oss en felles identitet, og vår identitet definerer hva vi står for og hvordan vi gjør ting i KPMG. Fleksibilitet og mangfold skaper en kultur der vi deler kunnskap, bringer frem det beste i hverandre og skaper verdi for våre kunder.

I KPMG er vi generøse. Det betyr at vi gir av oss selv og deler kompetanse med kollegaer og kunder. I KPMG er vi offensive. Det betyr at vi utfordrer oss selv til å synliggjøre egen og felles kompetanse i markedet. I KPMG er vi inkluderende. Det betyr at vi spiller hverandre gode og skaper tverrfaglige tjenester av stor verdi for våre kunder. I KPMG er vi nyskapende. Det betyr at vi gir rom for nye ideer og tanker, og hele tiden har fokus på et marked i forandring.

Ta kontakt