– Vi sørger for at det menneskelige aspektet ivaretas i strategiske prosjekter hos kundene våre

 Vi er et voksende team på ca. 25 medarbeidere, og har variert bakgrunn og erfaring. Flere har lang fartstid fra linje- og stabsposisjoner, mens andre kommer rett fra studier. Mange av oss har utdanning innen samfunnsfag, organisasjon og ledelse, men ettersom fagområdet favner bredt finner du også teknologer, økonomer og tjenestedesignere hos oss.

Litt om oss

For oss er menneskene i organisasjonen det mest interessante. Vi hjelper virksomheter med å rigge seg for fremtidens arbeidsliv, ta i bruk ny teknologi eller tilpasse seg nye krav fra sine kunder eller ansatte.

Vi jobber med å sikre at ledere og medarbeidere får utviklet seg og utnyttet potensialet sitt, og bidrar til at virksomheter tar sine ansattes behov på alvor. Vi gir råd om organisasjonsendring og fremtidens arbeidsliv til ledere i private og offentlige virksomheter, og sikrer at endringer blir forstått, akseptert og likt av ansatte i organisasjonen.

Hva er typiske arbeidsoppgaver hos oss?

Vi jobber med mange ulike mennesker og virksomheter i våre prosjekter, og arbeidsoppgavene er dermed veldig varierte. Her er noen typiske arbeidsoppgaver vi utfører:

  • Vi står for endringsledelse i store prosjekter og prosesser. Det handler om å skaffe innsikt i hvilke konsekvenser en endring får for folk i virksomheten, og sørge for at endringene faktisk skjer gjennom blant annet kommunikasjons- og kompetansetiltak
  • Vi jobber for å gjøre HR-direktøren bedre rustet til å levere på medarbeideres og topplederes forventninger – blant annet ved å kartlegge disse forventningene gjennom intervjuer og workshops
  • Vi kartlegger og analyserer HR-funksjonen i en virksomhet, gir råd om forbedringer og hjelper til med å realisere dem
  • Når strategiske endringer gir nye behov bidrar vi til gjennomgang, analyse og forslag til nye måter å jobbe eller organisere seg på
  • Vi utvikler kompetanseløp og holder kurs når virksomheter har behov for å fornye måten å jobbe på, trenger å utvikle medarbeidere og ledere eller sikre god samhandling

Se våre ledige stillinger

Ledige stillinger oppdateres fortløpende