Contact information

21st Floor, CTF Finance Centre

6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town

Guangzhou, 510623

Tel: +86 20 3813 8000

Fax: +86 20 3813 7000

KPMG Office

Location