Contact information

Mitsui Seimei Gifu Ekimae Building

6-14, Yoshino-cho

Gifu, 500-0821

Tel: +81 58 264 6472

Fax: +81 58 267 6410

KPMG office

Location