Selskaper som utnytter fordelene med AI får konkurransefortrinn

Lavkode tilrettelegger for rask utvikling med veiledning fra kunstig intelligens. Det betyr at virksomheter blir mer selvstendige og kompetente, og utvikling av tidskritiske løsninger går raskere. Noe som igjen betyr at vi kan bruke tiden vår mer effektivt.

Gjennom et naturlig språk kan du for eksempel be Microsoft Copilot om å lage tabeller, applikasjoner og arbeidsflyter i Power Platform. Dermed effektiviserer du prosesser og reduserer ressursbehovet. Du frigjør tid, sånn at du kan gjøre mer.

Hva er lavkode?

Lavkode er utvikling av systemer, applikasjoner og løsninger uten å måtte være ekspert på programmering. Det baserer seg på «drag and drop»-funksjonalitet for å bygge opp blant annet integrasjoner, applikasjoner, grensesnitt, AI-modeller, rapporter og databasetabeller.

Å bruke kunstig intelligens i lavkodeløsninger for forretningsapplikasjoner bidrar til å minimere manuelt og repeterende arbeid der menneskelig interaksjon ikke er nødvendig. «Embedded AI», eller innebygd AI, er særlig egnet for å hente ut store datamengder for å analysere, opprette og oppdatere saker i ulike systemer, som for eksempel AI Builder i Power Platform og Cognitive Services i Azure. Azure OpenAI kommer til å være sentralt for å sikre selskapers data og for å kunne stille spørsmål til datasettene gjennom et naturlig språk i samtale med AI.

Generativ AI lar deg kommunisere med kunstig intelligens

Med kunstig intelligens i form av generativ AI, som for eksempel ChatGPT og Azure OpenAI, kan du snakke med AI-modeller og få respons på eget språk. Dette gjør at du kan lære mer, øke kompetansen din, få innsikt i organisatoriske data og få innspill til forbedringer i de ulike utviklingsfasene. Du reduserer tiden du bruker på innhenting av dokumentasjon, og gjennom dialog med AI-en finner du ut av hvordan du kan bruke informasjonen i det du skal produsere.

La oss si at du jobber med applikasjonsutvikling i Power Platform. Målet ditt er å utvikle en applikasjon for håndtering av ESG-rapportering. Du kan bruke kunstig intelligens for å utvikle applikasjonen med nødvendige datakilder og du får hjelp til å trekke ut relevant informasjon fra rapporter – interne eller offentlige, og laste det inn i egne kvalitetskontroller. Etterpå spør du AI-en om egne data, som for eksempel «Hvor mange saker er markert i grønt, og hvor mange saker er innen rødt område?» for å få innsikt i hvilke områder du trenger å utvikle videre.

Utfordringer

Kompetanse, sikkerhet og governance er uten tvil de største risikofaktorene ved bruk av kunstig intelligens. Selskaper fokuserer i økende grad på hvordan AI skal håndteres gjennom rammeverk og metodikk i kontrollerte former. I arbeidet med utvikling av organisatoriske forretningsapplikasjoner er det helt sentralt at ansatte og virksomheter har kontroll over hvor og hvordan data oppbevares og behandles.

Det er viktig å sette nødvendige DLPer (Data Loss Policies) og opprette retningslinjer som ivaretar bedriftens sikkerhet og datatransaksjoner. Vi må hindre at data kommer på avveie, som er noe vi risikerer ved å bruke uautoriserte tredjepartsløsninger, plug-in’s og nettleserutvidelser. Å ha retningslinjene på plass er viktig både eksternt, men også internt i organisasjonen med tanke på hierarki og ansattes datatilgang og innsikt.

En annen utfordring er å hoppe på AI-toget før organisasjonen egentlig er klar for det. Skal virksomheten adoptere kunstig intelligens, må den være klar for det, vi må vite hvordan AI-verktøy kan skape verdi og samtidig være oppmerksom på hvilke konsekvenser det innebærer. Det er viktig å være teknisk moden med tanke på infrastruktur, kompetanse, personvern, sikkerhet og governance. Ikke minst må vi også være innforstått med kostnadsdriverne.

Store vekstmuligheter for særlig to brukergrupper

Lavkode kommer med et enormt mulighetsrom som øker for hver dag som går. Nye verktøy og sterkere AI-motorer vokser hele tiden frem. Organisasjoner går fra å være mer eller mindre manuelle til å bli mer datadrevet og automatiserte.  

Særlig to brukergrupper innen lavkode berøres og disse har store vekstmuligheter. Den første er utviklere, som får tilgang på guidet veiledning, ny kunnskap og større muligheter for å effektivt bygge applikasjoner og integrasjoner. Kunstig intelligens kan brukes både i utviklingen og implementeres som komponent for å håndtere ulike ledd i arbeidsprosessene. 

Den andre gruppen er sluttbrukeren av systemet. Sluttbrukeren kan bruke faglige, ikke-tekniske ressurser for å gjøre mer presise prediksjoner, og lage rapporter og presentasjoner basert på data som skapes i forretningsapplikasjonene. I tiden som kommer vil det vokse frem enda flere måter å hente innsikt og handle på for å gjøre datadrevne beslutninger i organisasjoner.

Hvordan kan virksomheten bli klar for å kombinere AI med lavkode?

AI-integrasjon i lavkodeteknologi fjerner ikke behovet for menneskelig forståelse og kontroll over algoritmer, og utviklere bør fremdeles ha grunnleggende kunnskap om AI-konsepter og modelltrening. Det er nødvendig for å tilpasse og finjustere komponentene til bestemte bruksområder.

Kompetanseheving hos de ansatte og riktig bruk av AI er viktig for å bygge og bruke lavkodeløsninger. I praksis betyr det at selskaper i større grad må fokusere på å takle fremveksten av AI-relaterte verktøy på en god måte. Dette innebærer opplæring i beste praksis, å etablere superbrukere og å teknisk tilrettelegge for sikker bruk av selskapets data.


Ta kontakt med vårt AI-senter

Vi har mange rådgivere som engasjerer seg for ny teknologi og kunstig intelligens. De jobber alle med hvordan vi kan bruke nye verktøy best mulig for å nå forretningsmål. Noe du lurer på? Her er noen av dem du kan snakke med om AI i din virksomhet.Mer om AI fra våre eksperter