AI skal ikke stjele jobben min – tvert imot!

Kunstig intelligens er på full fart inn i norske virksomheter, også i de store revisjons- og konsulenthusene. Manuelle prosesser skal automatiseres i stor skala for å øke både kvalitet og effektivitet. Frykter jeg, som revisor i KPMG, at en datamaskin skal ta over jobben min? Svaret er nei – men det krever at noen passer på og sikrer at vi kan ha tillit til det som skjer.

Jeg ser veldig positivt på det som skjer nå, og tror revisoryrket kan få helt nye dimensjoner i tråd med teknologiutviklingen. Ikke bare fordi jeg personlig får muligheten til å delegere en del av de «kjedelige» oppgavene til kunstig intelligens, jeg tror også det vil føre mye positivt med seg for samfunnet vårt. Så lenge vi har kontroll over hva den gjør, hvordan den fungerer og til hvilket formål.

Historien bak revisoryrket

Revisoryrket oppsto først for å gi eierne bedre kontroll over virksomhetene sine. Etter hvert ble revisjon utviklet til et eget fag som ivaretar interessene til mange flere enn eiere – blant annet ansatte, myndigheter og befolkningen i et samfunn. Tenk på hvordan behovet for tillit kommer til å øke i tråd med utviklingen innen AI. Jeg tror revisorer kan få en stor og viktig rolle å spille i dette.

Svært få – om noen – er i stand til fullt ut å forstå hvordan kunstig intelligens egentlig fungerer. Når datamaskiner skal «tenke selv» trenger de tilgang på mest mulig data. Da oppstår det mange etiske og forretningsmessige dilemmaer, personvernutfordringer og spørsmål om lovverk for å avgjøre hvilke data som skal brukes og hvordan disse skal behandles. 

En pålitelig sparringspartner

Revisorer er vant til å tolke kompliserte regler og være en uavhengig aktør som vurderer praksis i henhold til disse. Det er en grunn til at vi tidvis oppfattes som litt firkantet, og som yrke vil jeg nok påstå at vi er mer opptatt av integritet enn de fleste andre yrkesgrupper. Men vi har også masse kunnskap om hverdagen virksomhetene opererer i og kan derfor være en veldig viktig sparringspartner.

Skal noen etter hvert jobbe med å bekrefte at virksomheter bruker ny teknologi i henhold til samfunnets regler, bør nok revisorer få en nøkkelrolle. Jeg tror det kommer til å skje et viktig teknisk kompetanseløft for yrket de neste årene. For selv om teknologiforståelse allerede er viktig for oss revisorer, vil det bare bli viktigere og viktigere i tiden som kommer. På samme måte som bransjen i dag gjør et stort løft innen bærekraftskompetanse for revisorer tror jeg kunstig intelligens raskt kan bli det neste området.

En jobb som føles viktig – både for kundene og samfunnet

Tillit er det viktigste vi har, det er det demokratiet og samfunnet vårt er bygget på. Å få lov til å spille en liten, men viktig rolle i det synes jeg er veldig motiverende. Vi trenger mange flere revisorer i Norge fremover, så jeg tror vi må bli enda flinkere til å fortelle om den viktige jobben vi gjør. Jeg ser veldig positivt på fremtiden til yrket mitt og gleder meg til å fortsette med å ta imot ny teknologi med åpne armer – og innenfor trygge rammer.


Ta kontakt med vårt AI-senter

Vi har mange rådgivere som engasjerer seg for ny teknologi og kunstig intelligens. De jobber alle med hvordan vi kan bruke nye verktøy best mulig for å nå forretningsmål. Noe du lurer på? Her er noen av dem du kan snakke med om AI i din virksomhet.Mer om AI fra våre eksperter