Dataanalyse i revisjon

Dataanalyse i revisjon

KPMG Norge er ledende på bruk av data og analyse i revisjonen.

KPMG Norge er ledende på bruk av data og analyse i revisjonen.

KPMGs revisjon er tuftet på sofistikert bruk av data og analyse. Det gjør at vi kan levere revisjon av høyeste kvalitet og analysere hele prosesser og 100 % av transaksjoner for å kartlegge hva som ligger bak avvik og anormalitet. Automatiserte revisjonsprosesser gjør at våre revisorer kan fokusere på høyrisikoområdene i revisjonen. Med datadrevne metoder får vi optimal innsikt og kan betrakte din virksomhet i et nytt perspektiv.

KPMG Norge er ledende på bruk av data og analyse i revisjonen. Vår sterke fagekspertise, teknologiske innsikt, velprøvde metodikk og innovative revisjonsverktøy, gjør at vi kan bistå virksomheter med å redusere risiko, måle KPI'er, gjennomføre benchmarks og styrke sitt beslutningsgrunnlag. Vi har hatt stor suksess med innføring og anvendelse av nye metoder for data og analyse i mange ulike bransjer og kundeprosjekter.  

Bruk av sofistikert data og analyse gjør at virksomheten får en større forståelse for faktorer som påvirker resultater, hvordan regnskapet vil se ut på slutten av året og kan identifisere risiko- og mulighetsområder. Slik økes verdiskapning og konkurransekraft!

I ryggen har vi et stort globalt nettverk med noen av revisjonsbransjens fremste eksperter innen data og analyse. Våre omfattende investeringer i teknologi og kompetanse, gjør at vi kan levere innovative revisjonstjenester hvor data og analyse er selve hjertet i revisjonsprosessen.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.