KPMG cybersikkerhet og gransking styrker laget med nye storsigneringer

Globale kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer øker i antall og kompleksitet. I tråd med markedets voksende behov har KPMG Advisory økt satsingen innen cybersikkerhet og gransking. Som et ledd i dette arbeidet har vi nylig hentet inn flere fageksperter med unik kompetanse og internasjonal erfaring.


Verdensomspennende arbeidserfaringer

De nyeste signeringene er Trygve Aandstad, Yngvar Joensen og Jon Christian Møller. Trygve har blant annet erfaring fra INTERPOL i Singapore, Yngvar fra Europol i Haag og Jon Christian har jobbet for FN i New York. I tillegg har alle tre lang fartstid i Kripos.

Til sammen har de imponerende merittlister innen fagmiljøene cybersikkerhet, kriminalitet og gransking.

– Vi er svært fornøyde med å ha knyttet til oss Trygve, Yngvar og Jon Christian. De kommer alle til oss med solid kompetanse og erfaring som vil komme til god nytte for våre kunder, alliansepartnere og ansatte, sier Jan Erik Gran Olsen, partner i KPMG.

Trygve, Jon Christian og Yngvar

F.v.: Trygve Aandstad, Jon Christian Møller og Yngvar Joensen


Uønskede hendelser blir stadig mer sammensatte

I et globalt verdensbilde står Norge i dag overfor voksende kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer av et helt annet omfang enn noen gang tidligere.

Trussellandskapet spenner fra komplekse cyberangrep til tradisjonell kriminalitet, som også i stadig større grad utføres digitalt. I tillegg er klimaendringer og ekstremvær bakenforliggende årsaker til økt uro i store deler av verden.

Med dette følger konsekvenser for hele verden, og for bedrifter som opererer i utsatte regioner.


Lene Kaland

Med 18 års erfaring innen cybersikkerhet og ledelse, er nyansatte Lene Kaland en stor fagressurs i KPMG.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har påpekt at uønskede hendelser blir stadig mer sammensatte og at samfunnssikkerheten er avhengig av at offentlige og private aktører øker sitt sikkerhetsfokus. Uønskede cyberaktiviteter og kriminalitet krever tilpassede og målrettede tiltak både før, under og i etterkant av en hendelse.

– I KPMG har vi et bredt spekter fagmiljøer og kompetanser, og vi jobber på tvers for å tilby våre kunder tilpassede tjenester, understreker Hasse Kristiansen og Lars Wilberg, partnere i KPMG.

Nylig har vi også ansatt Lene Kaland, som kommer fra en sentral stilling i NSM. Med 18 års erfaring innen cybersikkerhet og ledelse er hun en stor fagressurs i miljøet. Lene har i tillegg viktig kompetanse innen analyse og beredskap, og erfaring fra strategiske nasjonale utredninger.


Helhetlige løsninger som møter kundens behov

Våre rådgivere har spisskompetanse innen blant annet digitale trusler og kriminalitet, innsidetrusler, personellsikkerhet og gransking.

Vi bruker vår markedsledende fagekspertise til å finne de riktige løsningene for hver enkelt virksomhet sammen med kundene våre.

– Nå ser vi at stadig flere virksomheter setter personellsikkerhet og innsiderisiko på agendaen. Det er viktig for oss å kunne tilby kunden helhetlige løsninger fra ulike miljøer som identifiserer og dekker relevante sikkerhetsbehov, sier Stian Ervik, Director i KPMG.Vil du vite mer om våre tjenester innen cybersikkerhet og gransking?

Lars Wilberg

Lars Wilberg

Partner, Forensic
KPMG i Norge
lars.wilberg@kpmg.no
+47 916 60 054

Jan Erik Gran Olsen

Jan Erik Gran Olsen

Partner, Forensic
KPMG i Norge
jan.erik.gran.olsen@kpmg.no
+47 406 39 430

Marianne Aas

Marianne Rønold Aas

Partner, Cyber & Security
KPMG i Norge
marianne.aas@kpmg.no
+47 958 87 724

Hasse Kristiansen

Hasse Kristiansen

Partner, Cyber & Security
KPMG i Norge
hasse.kristiansen@kpmg.no
+47 406 39 080

Stian Ervik

Stian Ervik

Director, Cyber & Security
KPMG i Norge
stian.ervik@kpmg.no
+47 941 41 255