Martha startet arbeidslivet som konsulent rett fra studiene og i 2020, etter et par år i næringsmiddelindustrien, valgte hun å returnere til denne bransjen i KPMG Operations.

– Da muligheten til å være med å bygge opp et Operations-miljø hos KPMG i Bergen åpnet seg ble det naturlig for meg å gripe denne. KPMG har et sterkt fagmiljø innen Operations nasjonalt, noe som var en avgjørende faktor, forteller Martha Nesse Stokka.

Interessen for logistikkfaget ble vekket da Martha fordypet seg innen feltet på bachelorstudiet «økonomi og administrasjon» og deretter fortsatte med dette på masternivå. Martha var ikke klar for å snevre seg inn på ett fagområde eller én bransje etter studietiden, og det ble dermed naturlig for henne å søke seg til konsulentbransjen.

– Jeg ønsket muligheten til å lære om, og utvikle meg innen, flere fagområder og bransjer. Jeg fant meg raskt til rette i konsulentmiljøet da jeg likte de uendelige mulighetene og den varierte arbeidshverdagen, sier hun. 

Og det å bygge opp avdelingens regionskontor har utelukkende vært positivt:

Helt fra start har jeg fått lov til å bistå sentrale aktører på Vestlandet med å løse logistikk-utfordringer de står ovenfor. Det å være med på oppbygningen av regionskontoret gir en stor grad av eierskap til det vi holder på med. 

Martha Stokka

Til tross for at Marthas tid i Operations har vært preget av pandemi og en hybrid kontorhverdag, trekker hun frem det gode samspillet mellom kollegaer på tvers av lokasjonene i Bergen og Oslo:

– Jeg er så heldig å få jobbe med en gjeng dyktige og hyggelige kolleger i Operations som gjør arbeidshverdagen både trivelig og lærerik, også gjennom en pandemi. Gjennom prosjektene fikk jeg raskt erfare hvor lett det var å samarbeide internt og bli kjent med folk i Operations uavhengig av lokasjon, legger hun til.

En viktig del av en trivelig hverdag er balansen mellom jobb og fritid. Konsulentlivet byr typisk på hektiske perioder, men også mye fleksibilitet i roligere perioder.

– Jeg opplever at man i stor grad kan regulere arbeidsmengden selv, forteller Martha. I tillegg har hun opplevd å bli mor i løpet av sin tid i Operations, noe som har gitt en ny faktor inn i work-life «regnskapet».

– Uavhengig av livssituasjon tror jeg det er viktig at den enkelte har et klart bilde på hva som er riktig work-life-balance for seg selv, avslutter hun.