• 1000

KPMGs CEO Outlook 2020 viser at toppledere over hele verden setter ny kurs i et landskap preget av store endringer. For nordiske toppledere handler det nå i mye større grad om virksomhetens samfunnsbidrag, interne prosesser og verdier (purpose). De har fortsatt tro på vekst i nasjonal økonomi, tar et sterkere grep om virksomhetens teknologibruk og digitale samhandling, og har risiko knyttet til leveransekjeder og cybersikkerhet på radaren. Topplederne forbereder virksomheten på en fremtid som lenge vil preges av COVID-19.

Nordiske toppledere tar sin del av byrden

COVID-19 forsterker nordiske topplederes fokus på selskapets "purpose", misjonen og verdisettet som hjelper dem med å forstå hva som skal til for å møte behov hos egne ansatte, kunder, samfunn, partnere og investorer. Etter at pandemien brøt ut har nordiske toppledere, i mye større grad enn toppledere ellers i verden, satt samfunnsansvar og verdier i sentrum for kriserespons og handlinger. Hele 96 prosent av de nordiske topplederne sier at selskapets "misjon" gir dem klare rammer for å ta raske og effektive COVID-19-relaterte beslutninger, sammenlignet med 77 prosent av topplederne globalt.

Purpose gir et tydelig rammeverk for å ta raske og effektive COVID-19-relaterte beslutninger.

Purpose gir et tydelig rammeverk for å ta raske og effektive COVID-19-relaterte beslutninger.

Norden 96 % vs. globalt 77 %

Vi bruker virksomhetens purpose for å drive handling og adressere behovene hos våre interessenter (ansatte, samfunn, kunder, partnere og investorer).

Vi bruker virksomhetens purpose for å drive handling og adressere behovene hos våre interessenter (ansatte, samfunn, kunder, partnere og investorer).

Norden 83 % vs. globalt 66 %

Vår purpose har hjulpet oss med å forstå hva vi må gjøre for å møte våre interessenters behov (ansatte, samfunn, kunder, partnere og investorer).

Vår purpose har hjulpet oss med å forstå hva vi må gjøre for å møte våre interessenters behov (ansatte, samfunn, kunder, partnere og investorer).

Norden 88 % vs. globalt 77 %

Den stadig sterkere personlige og emosjonelle koblingen mot purpose under pandemien, reflekterer det faktum at toppledere står ansikt til ansikt med de samme helse- og familierelaterte utfordringene som resten av befolkningen. Til tross for at færre nordiske toppledere enn globale har blitt personlig påvirket av pandemien (29 % versus 39 %), har deres reaksjon tilsynelatende vært sterkere og mer empatisk. Nordiske toppledere har i større grad enn de globale topplederne (85 % versus 56 %) indikert at de har endret sin strategiske respons under pandemien som et resultat av personlige erfaringer. 

De tydelige endringene i topplederes prioriteringer de siste månedene viser at selskaper har måttet løse utfordringer mye raskere enn tidligere og under økt usikkerhet. Krisen har likevel satt fart på selskapenes arbeid med digitalisering, omstilling og bærekraft – områder hvor nordiske toppledere er i førersetet globalt.

Lars Inge Pettersen
Administrerende direktør
KPMG Norge

Nordiske toppledere er også mer villige til å dele på den økonomiske byrden. Mer enn 70 prosent har endret sin egen kompensasjon som et resultat av krisen. Samtidig planlegger 41 prosent å gi fra seg sin bonus for 2020, sammenlignet med 18 prosent av de globale topplederne, og bare 6 prosent i USA. 

Et flertall planlegger å nedskalere kontorplasser

Konturene av fremtidens arbeidsplass er også i stor endring som følge av pandemien. En overveldende stor andel av de nordiske topplederne (92 %) planlegger å nedskalere kontorplasser, en beslutning som påvirker arbeidshverdagen for ansatte med hjemmekontor og jobbing fra andre lokasjoner. Nordiske toppledere forplikter seg i den sammenheng til å bruke og utvikle digitale løsninger, og de fleste ser mange fordeler ved et digitalt arbeidsmiljø og utstrakt brukt av hjemmekontor. 

Slik påvirker pandemien arbeidsmiljø

Vi kommer til å nedskalere kontorplasser

Vi kommer til å nedskalere kontorplasser

Min kommunikasjon med ansatte har forbedret seg under krisen

Min kommunikasjon med ansatte har forbedret seg under krisen

Jobbing fra andre lokasjoner har gitt oss bedre tilgang til talenter og potensielle kandidater

Jobbing fra andre lokasjoner har gitt oss bedre tilgang til talenter og potensielle kandidater

Vi kommer til å bygge videre på bruken av digital samhandling og digitale kommunikasjonsløsninger

Vi kommer til å bygge videre på bruken av digital samhandling og digitale kommunikasjonsløsninger

Skift i tillit

I tillegg til kortsiktig kriserespons ser topplederne fremover og posisjonerer virksomheten for langsiktig vekst og lønnsomhet. Nordiske toppledere hadde stor tro på økonomisk vekst i starten av året. Tidlig i 2020 hadde de høyere tillit til vekst i eget selskap, bransje, land og internasjonal økonomi enn det globale gjennomsnittet (mer enn 75 %). I kjølvannet av COVID-19 har dette endret seg. Nordiske toppledere har nå større tro på vekstutsiktene i eget land enn globale toppledere, men mindre tro på vekst i global økonomi, i egen virksomhet og bransje.

Kilde: KPMG 2020 Nordic CEO Outlook Special Edition, KPMG International.

Digitalt taktskifte i Norden

Digitalisering er avgjørende for vekst, og med en økt avhengighet av teknologien under COVID-19 har selskaper verden over fått fart på bruken og utviklingen av digitale løsninger hos ansatte, partnere og kunder. CEO Outlook 2020 viser at denne farten har vært betydelig høyere i de nordiske landene. Her mener mange toppledere at de nå ligger år foran sammenlignet med de fleste globale toppledere som oppgir at de kun er noen måneder foran skjema.

Digitalisering av drift og utvikling av neste generasjons driftsmodell

Utviklingen har skutt fart, vi er nå år foran planlagt skjema:

Utviklingen har skutt fart, vi er nå år foran planlagt skjema

Norden 54 % vs. globalt 30 %

Utvikling av nye digitale forretningsmodeller og inntektsstrømmer 

Utviklingen har skutt fart, vi er nå år foran planlagt skjema:

Utviklingen har skutt fart, vi er nå år foran planlagt skjema

Norden 29 % vs. globalt 17 %

Utvikling av sømløse digitale kundeopplevelser

Utviklingen har skutt fart, vi er nå måneder foran planlagt skjema: 

Utviklingen har skutt fart, vi er nå måneder foran planlagt skjema

Norden 50 % vs. globalt 53 %

Leveransekjeden – den største trusselen for videre vekst

Nordiske topplederes oppfatning av de største hindrene for selskapets vekst de neste tre årene har endret seg dramatisk under pandemien. Den aller største bekymringen handler om hvorvidt leveranse- og forsyningskjedene er robuste nok til å takle fremtidige verdenskatastrofer. Leveransekjeder er nå fremhevet som den aller største vekstrisikoen, på 21 prosent, mens kun 2 prosent oppga dette som den største risikoen på starten av året.  

54 prosent av de nordiske topplederne (sammenlignet med 67 % globalt) sier at de nå må se på de globale leveransekjedene med nye øyne som følge av de store endringene pandemien har brakt med seg. Mens globale toppledere (32 %) er mer opptatt av hvordan de skal møte endrede kundebehov, er den største andelen nordiske toppledere (23 %) mest opptatt av hvordan de skal bygge mer robuste leveransekjeder som kan takle fremtidige naturkatastrofer.

Metodologi

Resultatene i rapporten er hentet fra CEO Outlook-undersøkelsen som i 2020 ble gjennomført i to faser, før og etter pandemiens utbrudd, i januar/februar og i juli/august. CEO Outlook 2020 kaster lys på de utfordringene og mulighetene toppledere og deres selskaper står overfor i kjølvannet av COVID-19. CEO Outlook er representert ved toppledere i selskaper med en inntjening på minimum 500 millioner dollar, innenfor store industrier som detaljhandel, finans, energi, teknologi og produksjon. Med over 1700 besvarelser, deriblant 124 nordiske toppledere jevnt fordelt på Norge, Sverige, Danmark og Finland, gir undersøkelsen et god inntrykk av framtidsutsiktene sett fra toppen.

KPMG hjelper virksomheter med rådgivning, beslutningsstøtte og virksomhetsstyring  innenfor en rekke bransjer og forretningsområder. Ønsker du å vite mer om CEO Outlook, våre tjenester og ekspertise, ta kontakt her

Innsikt fra CEO Outlook 2020

Kontakt oss - Last ned nordisk rapport

Les om nordiske topplederes nye prioriteringer, fremtidsperspektiver og ambisjoner etter pandemiens utbrudd.