KPMG styrker sitt partnerskap med Microsoft og investerer 5 milliarder dollar i digital transformasjon

KPMG styrker sitt partnerskap med Microsoft

Nye og innovative løsninger basert på Microsofts skyteknologi og kunstig intelligens skal bidra til at KPMG hjelper kunder med bedre kundeopplevelser, bedre beslutningsgrunnlag og økt effektivitet.

1000

Kontaktpersoner

Rune Skjelvan

CEO & Head of Advisory

KPMG i Norge

E-post

KPMG og Microsoft styrker sitt globale partnerskap og inngår en femårig samarbeidsavtale for å understøtte den digital transformasjonen både for KPMG og for KPMG og Microsoft sine felles kunder.

KPMG invests in technology, people and innovation

Global teknologiplattform i skyen

KPMG annonserer også en global investering på fem milliarder dollar i teknologi, ansatte og innovasjon de neste fem årene. Utgangspunkt for investeringen er å benytte Microsoft Azure og Microsoft 365 som «ryggraden» i en ny, felles global skybasert teknologiplattform som vil styrke KPMGs digitale tjenestetilbud, innovasjon og nye løsninger knyttet til både revisjon, skatt og rådgivning.

Kunder i alle bransjer vil dra nytte av globale, konsistente tjenesteleveranser som muliggjør raskere implementering, samtidig som de overholder de høyeste krav til etterlevelse og sikkerhet.

Akselererer digital transformasjon

KPMG i Norge har i flere år jobbet tett sammen med Microsoft som er en av de viktigste samarbeidspartnerne i KPMGs økosystem.

– Vår allianse med Microsoft har blitt en kritisk komponent i våre leveranser av ledende løsninger og tjenester til kunder. Sammen med Microsoft ønsker vi både å akselerere vår egen digital transformasjon og sørge for at våre kunder drar nytte av de nyeste teknologiske fremskrittene innen skyteknologi, kunstig intelligens og sikkerhet på tvers av våre revisjons-, rådgivnings- og advokattjenester, sier Lars Inge Pettersen, administrerende direktør i KPMG.

– Teknologisk disrupsjon påvirker alle typer organisasjoner i dag og våre kunder stoler i større og større grad på at vi bruker vår kompetanse og forretningsforståelse til å hjelpe de med å implementere, forvalte og optimalisere deres digitale transformasjon. Våre investeringer plasserer KPMG helt i front i det digitale skiftet og styrker vår posisjon som en digital leder blant leverandører av profesjonelle tjenester ytterligere, sier Bill Thomas, KPMGs globale leder.

Stimulerer digital innovasjon

KPMG i Norge annonserte nylig det strategiske oppkjøpet av RAV Norge som en viktig del av videreutviklingen av Lighthouse som er KPMGs største strategiske satsing på datadrevne prosesser, teknologi og innovasjon både i Norge og internasjonalt.

– Den strategiske alliansen med Microsoft er en viktig del av KPMGs kontinuerlige arbeid med å stimulere til innovasjon hvor dyp teknologikompetanse og strategisk forretningsforståelse sørger for at vi leverer innovative digitale løsninger og datadrevet innsikt av høy verdi til våre kunder, sier Rune Skjelvan, leder for KPMGs rådgivningsvirksomhet.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.