Dataanalyse i innkjøp og logistikk: Process Mining

Dataanalyse i innkjøp og logistikk: Process Mining

"Process Mining" er et relativt nytt felt innenfor dataanalyse, som fokuserer på ende-til-ende-analyser av prosesser. Dette er et virkemiddel som gjør at vi kan oppdage, analysere og følge opp hvordan en prosess faktisk blir gjennomført, og etablere diagnostikk på ytelse. Med Process Mining kartlegger vi frekvensen av de ulike aktivitets-scenarioene, og identifiserer flaskehalser og avvik i prosessen. Analysene gir også et objektivt bilde av en prosess på tvers av klassiske siloer som avdelinger, prosjekter og lignende.

1000

Kontaktpersoner

Bruksområder for Process Mining

Process Mining kan benyttes til å kartlegge alle typer prosesser en organisasjon måtte ha, og er derfor interessant for flere ulike interessenter i virksomheten:

Bruksområder for Process Mining

Eksempel-case: Procure-to-Pay-prosessen (P2P)

Innenfor innkjøp og logistikk består gjerne en slik prosess av at en transaksjon, råvare eller innkjøpsordre går gjennom flere hendelser som skjer i sekvens, hvor sekvensen kan variere fra sak til sak.

Vi har laget et eksempel, hvor vi bryter ned Procure-to-Pay-prosessen og dykker dypere inn i leddene den består av, for å forklare hva som kan forårsake ineffektivitet og ekstrakostnader. Ved å benytte Process Mining kan du redusere risiko og øke effektiviteten på en rekke områder. Åpne eksempelcaset her (PDF).

To hovedpraksiser for implementering

Process Mining åpner en rekke dører for virksomheten, og at fordelene er mange. Hvilken praksis som er ideell for å utøve automatisk overvåkning av prosesser – og hvilke verktøy og hvor mye oppfølging som trengs – avhenger av hvilke prosesser som skal kartlegges og virksomheten som skal kartlegge prosessene.

Generelt er det å ta i bruk og implementere verktøy for Process Mining, som for eksempel Celonis (se faktaboks nederst), Disco eller Process Gold, ikke veldig tidkrevende. Mesteparten av både tidsbruken og verdien tilknyttet implementering ligger i oppfølgingen av oppnådd prosessinnsikt i form av prosesskartlegging, forståelse av avvikslogger, samt identifisering og gjennomføring av forbedrende tiltak. Det er hovedsakelig to varianter av implementeringspraksis som benyttes, og de skiller seg blant annet på kontinuiteten i prosesskarleggingen. Den ene tilbyr et snapshot av situasjonen i et gitt øyeblikk, mens den andre gir en kontinuerlig oversikt over prosessflyten.

Snapshot-praksisen for Process Mining innebærer gjennomføring av én eller flere analyser, der KPMG som samarbeidspartner stiller med verktøyet og kompetansen som kreves for å kartlegge prosessflyt på tilgjengelige data. Dette gir et øyeblikksbilde av prosesser og avvik, og er et godt utgangspunkt for å identifisere og prioritere tiltak. Denne praksisen dekker behovet for kartlegging for en del små og mellomstore virksomheter.

Den andre praksisen innebærer økt kontinuitet. Da tar virksomheten i bruk Process Mining-verktøyet internt, og får muligheten til å kontinuerlig følge med på prosessflyten. Etter en rask implementering av verktøyet, følger en fase bestående av tolkning av resultat, som gir grunnlag for å identifisere og prioritere tiltak for å redusere mengden avvik. Denne praksisen krever at virksomheten investerer i programvarelisenser, før den kan nyte fordelene av en mer dynamisk overvåkning. Denne praksisen anbefales for store, modne selskaper med ønske om å kontinuerlig overvåke flere ulike prosesser.

Begge praksiser gir et helhetlig prosessoverblikk. I motsetning til den tradisjonelle praksisen med å gjennomføre intervjuer og få et begrenset innsyn, vil Process Mining gi en objektiv og uttømmende oversikt over prosessflyten. En annen fordel er at en del Process Mining-verktøy kan kobles mot data fra ERP-systemet, og benytter derfor data som virksomheten ofte allerede har produsert over tid.

Hvorfor velge KPMG?

Vi leverer med både sterk teknologiforståelse og faglig ekspertise. KPMGs fagmiljø innen innkjøp og logistikk består av mer enn 40 medarbeidere med betydelig linje- og rådgivningserfaring. Våre konsulenters spisskompetanse fra ulike bransjer og helhetlige tilnærming til nye prosjekter gjør at vi kan bistå kunden gjennom alle faser av et forbedringsarbeid; fra tidlige analyser og prosessforbedringer til støtte i implementeringen av tiltak og løsninger.

Vårt metodeverk er tilpasset små, mellomstore og store bedrifter, og vi benytter den fremste metodikken innen innkjøp og logistikk. Vi tilbyr tjenester på både operasjonelt og strategisk nivå; fra kostnadsanalyser til videreutvikling av innkjøps- og logistikkfunksjonen i private og offentlige virksomheter.

Innkjøp- og logistikkmiljøet vårt jobber tett med KPMG Lighthouse, som er KPMGs store globale satsing på datadrevne prosesser, teknologi og innovasjon. I vårt norske Lighthouse-team jobber 50 fageksperter og teknologer på tvers av fagområder for å løse konkrete forretningsutfordringer for KPMGs kunder ved hjelp av moderne teknologi. Lighthouse-miljøet identifiserer og realiserer virksomheters potensial innen bruk av data og analyse, intelligent automasjon og kunstig intelligens, slik at virksomhetene kan bringe innovative løsninger til markedet og skape nye verdier. Process Mining er en av de voksende teknologiene som tilbyr et nytt sett med verktøy og teknikker for faktabasert analyse av virksomhetsprosesser.

Fakta om Process Mining-verktøy

Process Mining-verktøy kartlegger og visualiserer prosesser slik de faktisk oppstår. Fra begynnelse til slutt – i sanntid – basert på dine data. De sikrer maksimal transparens og oversikt over verdikjeden din.

KPMG benyttet ulike verktøy innen Process Mining. De mest brukte er Disco, Process Gold og Celonis.

KPMG samarbeider tett med Celonis, som er en av markedslederne innen Process Mining, med kunder fra mer enn 15 bransjer. Celonis anvender blant annet maskinlæring og AI-teknologier for å forutsi fremtidig prosessytelse, og er en av markedets kraftigste og mest benyttede Process Mining-plattformer for bedrifter.

Celonis er en brukervennlig og fleksibel løsning som stadig oppgraderes med nye, innovative funksjonaliteter.

Process mining

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.