– Et fåtall aktører driver bransjen fremover

– Et fåtall aktører driver bransjen fremover

En ny, internasjonal undersøkelse fra KPMG viser at bare 20 prosent av aktørene i bygg- og anleggsbransjen står parat til å møte nye kundebehov. – Nå er vi spent på hvordan det står til i Norge, sier KPMG-partner Svein Wiig.

1000

Kontaktperson

Svein Wiig

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Det er bygg- og anleggsindustrien som gir oss morgendagens bygg og infrastruktur, men bare et fåtall av aktørene evner å drive bransjen fremover.

Det er økende etterspørsel etter aktører som har ekspertise på klimabevisste og datadrevne løsninger, og de mest leveransedyktige aktørene på området evner å vise det fram ikke bare på byggeplassen.

Disse virksomhetene rasjonaliserer og effektiviserer bedriftsstyringen, de investerer i teknologi, bygger kultur, henter inn et mangfold kompetanse og måler resultatene på alle nivåer av organisasjonen. KPMGs «Future-Ready Index» viser at av lederne som inngår i panelet, er det bare 20 prosent som prioriterer – og derfor kan dra nytte av – slik kompetanseheving i stabsfunksjonene.

Construction

– Det er to år siden KPMG sist gjorde en slik internasjonal undersøkelse i markedet, og bare på den korte tiden er det lett å spore en tydelig endring i hvordan ledere i dette segmentet ser på implementering og bruk av teknologi i sine virksomheter, sier Svein Wiig, partner i KPMG Norge og ansvarlig for selskapets satsing mot Bygg- og anleggsbransjen.

– I 2017 var det få aktører som investerte noe særlig i informasjonsteknologi, og enda færre som kunne dra fordel av å ha implementert slike løsninger tidligere. Nå hører vi om selskaper som erklærer seg selv for å være teknologiselskaper som leverer byggeprosjekter. Dette har skapt skarpe skillelinjer mellom bransjens førende aktører og de andre, sier han.

I undersøkelsen har KPMG spurt 223 toppledere i den globale bygg- og anleggsbransjen, og skapt en benchmark for bransjen. Basert på svarene de har avgitt, er respondentene så blitt inndelt i tre kategorier: Innovative bransjeledere (20 prosent), Følgere (60 prosent) og Etternølere (20 prosent). Undersøkelsen avdekker en ubalanse i bransjen, hvor virksomhetene i det lavest rangerte segmentet står overfor store utfordringer i å tilpasse seg fort nok for å miste vesentlig konkurranseevne.

Andre viktige funn fra undersøkelsen:

  • Invester tid og ressurser i å styrke kontroll- og styringsfunksjoner: 66 prosent av selskapene rangert som Innovative bransjeledere fullfører sine prosjekter på tid og budsjett, mens svært få prosent av Etternølerne gjør det samme.
  • Leder-segmentet av virksomheter har langt større tilbøyelighet til å iverksette pilotprogrammer for ny teknologi, til å sette hele organisasjonen i sving med å teste ut nye innovasjoner, og til å aktivt rekruttere nye ressurser med spesifikk teknologikompetanse.
  • Fremtidsinnstilte virksomheter vurderer rekruttering av nye talenter som sin nest viktigste utfordring, mens øvrige respondenter rangerer rekruttering på femteplass.
  • Mangfold handler ikke bare om rekruttering: Majoriteten av alle respondentene uttrykker at mangfold er viktig, men bare de 20 prosentene i toppkategorien prioriterer å måle mangfoldet på alle nivåer i virksomheten.
  • Etternølerne bruker mesteparten av sin tid på å jage kortsiktig omsetningsvekst, og setter lite eller ingenting av til å investere i teknologi.

– Vi vet at bygg- og anleggsbransjen har ligget etter med å realisere de enorme mulighetene som ligger i teknologi og digitalisering, men vi kan nå sette tall på hvor få selskaper det egentlig er som sørger for å drive den internasjonale industrien fremover, sier Wiig.

Han forteller at det inngår fem norske selskaper i den globale undersøkelsen, uten at det gir statistisk grunnlag til å si noe særlig om norske forhold. KPMG har derimot lagt ut på web en forenklet og norskspråklig versjon av spørreskjemaet fra undersøkelsen.

– Den tjener to hensikter: For det første kan aktører i bygg- og anleggsbransjen bruke dette skjemaet til å danne seg et bilde av hvilket nivå de selv befinner seg på – spesielt nyttig fordi rapporten gir konkrete og gode råd spesielt tilpasset de ulike nivåene. Selv for dem som ligger litt bak, er det en veldig god begynnelse å starte med å stake ut en strategi for virksomhetens fremtidige, ønskede utvikling, sier han.

– Samtidig kan dette samlet sett gi oss et bredt og godt grunnlag for å si noe om tilstanden i det norske markedet. Resultatene som vi får inn for Norge, vil vi presentere i mer detalj på KPMGs seminar for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen den 4. juni, forteller Svein Wiig.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.