The Power of Procurement - The Nordics

The Power of Procurement - The Nordics

Gode innkjøps- og anskaffelsesordninger er en viktig funksjon for enhver organisasjon. Riktige anskaffelser tilfører verdi på hovedsakelig to måter: For det første gjennom å kutte og eliminere kostnader i forsyningskjeden, som har blitt kritisk for mange nordiske organisasjoner. For det andre bidrar det til å sikre tilgjengeligheten av produkter og tjenester, samt sørge for at kvaliteten er i henhold til sluttbrukerens standarder.

1000

Kontaktperson

Hans-Jörg Robert

Partner, Operations

KPMG i Norge

E-post
Procurement

I en verden med økt informasjonsdeling, og hvor nye løsninger spres raskere enn noen gang før, vil innkjøp være en viktig driver for å øke konkurransekraften, sikre aksjonærverdier og trygge bunnlinjen. I rapporten 'The Power of Procurement – Nordics' (pdf), har vi sett på hvordan de nordiske organisasjonene utnytter sine innkjøpsfunksjoner for å nå disse målene. Vi har også sett på om hva som kan gjøres for å sikre at innkjøpsfunksjonen blir en verdifull samarbeidspartner.

Funnene i rapporten er basert på en undersøkelse av 154 organisasjoner over hele Norden. Det er den mest omfattende undersøkelsen av nordisk innkjøp til dags dato. Rapporten dekker fire viktige temaer: verdi, risiko, evne og bærekraft. De viktigste funnene er:

  • De fleste selskaper kan dra bedre nytte av sine innkjøpere for å kontrollere innkjøpskostnader. Særlig stor er effekten ved tidlig involvering i anskaffelser
  • Ved å sammenligne merverdien innkjøpsfunksjonen leverer med markedsnivåer demonstrerer innkjøpssjefen nytte for den overordnede organisasjonen, og kan derigjennom argumentere for å få gjennomført strategiske forbedringsinitiativer
  • Mange selskaper dedikerer ikke nok ressurser til risikoplanlegging i verdikjeden
  • Fokus og avsatte ressurser til opplæring reduseres i takt med sentralisering av innkjøpsfunksjonen
  • Innkjøpsfunksjoner med høyere fokus på strategisk planlegging i innkjøpsfunksjonen har et tilsvarende høyere fokus på bærekraftige innkjøp

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.