Risk & Regulatory er et tjenesteområde i KPMG Advisory som jobber med rådgivning innen risiko og reguleringer. Vårt team består av mer enn 40 motiverte og engasjerte ansatte med varierte bakgrunner.

Litt om oss


Å drive en virksomhet i Norge i dag kan være komplisert. Myndighetene innfører stadig nye regler, og følger nøyere med på at de etterleves. I tillegg må ledere sikre bærekraftig virksomhetsstyring, optimalisere prosesser, øke inntekter, håndtere risiko, styrke rapportering, optimalisere kostnader og fremme innovasjon.

I Risk & Regulatory bistår vi kunder i både offentlig og privat sektor med dette ved å skape innsikt i risiko- og regelverksbildet, analysere konsekvenser og muligheter for virksomheten, og ved å implementere rammeverk og verktøy for overvåking og styring av fremtidens krav og risikoer.


Risk & Regulatory har 6 primære fokusområder; regulatorisk etterlevelse i finansbransjen, styring og kontroll, risikostyringsmiljø, GRC-teknologi, evalueringer og internrevisjon. Vi samarbeider tett med andre tjenesteområder i KPMG, spesielt Cyber & Security, Forensic Services, ESG Advisory, Lighthouse, CFO Advisory.

Hva er typiske arbeidsoppgaver hos oss?

I Risk & Regulatory jobber vi med mange forskjellige problemstillinger og kundegrupper. Arbeidsdagen varierer fra dag til dag. Typiske arbeidsoppgaver hos oss består av:

• Planlegging og gjennomføring av prosjekter av kortere og lengre varighet

• Prosjektledelse og -deltakelse innen strategisk viktige satsingsområder, utvikling og innovasjon

• Modenhetsvurderinger innen virksomhetsstyring, risikostyring, internkontroll, ESG, HMS og kvalitet

• Testing, etablering, forbedring og implementering av styring- og internkontrollsystemer

• Etablering og videreutvikling av risikostyring i virksomheter

• Evalueringer av viktige strategiske samfunnsnyttige programmer, prosjekter og initiativer