Vi hjelper våre kunder med å videreutvikle deres forsyningskjeder til å bli mer effektive, dynamiske, sikrere og lønnsomme.

Vårt team består av ca. 65 dedikerte konsulenter. Vi har et ungt miljø og ansatte med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse.Litt om oss

Vårt fokus og engasjement dekker alt fra kostnadsreduksjoner og resultatforbedring, bærekraft, implementering og anvendelse av ny teknologi og forbedringer gjennom hele verdikjeden. Våre dedikerte konsulenter jobber tverrfaglig for å løse problemstillinger knyttet til fem hovedområder:

Strategic Procurement: Vi analyserer innkjøpsfunksjoner med mål om å forbedre effektiviteten, redusere kostnader og skape strategisk verdi for hele organisasjonen.

Supply Chain Management: Vi gir råd innen nettverksoptimalisering, forretningsplanlegging, kompleksitetsstyring og bærekraft. 

Public Procurement: Vi leverer råd om offentlige anskaffelser, både til offentlige og private virksomheter.

Procurement Technology: Vi hjelper kunder å digitalisere deres innkjøp til fakturaprosesser gjennom å implementere moderne skybaserte systemer for anskaffelser (KGV), kontraksforvaltning (KAV), innkjøp og fakturahåndtering. Våre tjenester omfavner alt fra full transformasjon til enklere utskiftning av system.

Customer: Vi hjelper våre kunder med å optimalisere kundeopplevelsen og øke konvertering basert på data og innsikt.
Hva er typiske arbeidsoppgaver hos oss?

Som konsulent i Operations vil du jobbe med et bredt spekter av oppgaver. Vi jobber blant annet med:

  • Gjennomføring av modenhetsanalyser, som innebærer både kvantitative og kvalitative analyser, for å forstå kundens nåsituasjon
  • Implementering av komplekse verktøy i dialog med kunden, noe som typisk gjøres ved koordinering av workshops og kundepresentasjoner for å skape felles forståelse
  • Bistå i rådgivning knyttet til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt andre juridiske problemstillinger
  • Gjennomføre analyser knyttet til eksempelvis lagerbeholdning, distribusjon og leverandørmarked 
  • Presentere funn typisk via interaktive Dashboard eller rapporter, noe som hjelper kundene å fatte faktabaserte beslutninger
  • Engasjere seg i interne oppgaver. Dette kan eksempelvis innebære tilbudsskriving, oppgaver i forbindelse med rekruttering eller analyse, planlegging av webinar/seminar eller sosiale aktiviteter med avdelingen

Se våre ledige stillinger

Ledige stillinger oppdateres fortløpende