Digital Platforms er et av de største tjenesteområdene i KPMG Advisory med rundt 80 medarbeidere i ulik alder og med variert kompetanse. Felles for våre konsulenter er at de trives i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Digital Platforms er en sentral del av KPMGs teknologisatsing og kompetansen vi utvikler sammen er høyt etterspurt i markedet.

Litt om oss

I Digital Platforms mener vi at de beste løsningene kommer når vi jobber sammen. Det betyr at vi trenger eksperter med forståelse for den forretningsmessig verdien samt den tekniske kompetansen for å løse kundens behov.

Vi har et bredt spekter av prosjekter hvor vi fokuserer på rådgivning og/eller implementering av nye digitale løsninger for å forbedre driften til kundene. Dette gir konsulentene våre en unik mulighet til å påvirke arbeidshverdagen til de ansatte hos våre kunder.Mie Johannessen

People-ansvarlig, Digital PlatformsAndrea De Capitani

Leder, Digital PlatformsHva er typiske arbeidsoppgaver hos oss?

I Digital Platforms jobber vi med noen av de største prosjektene i KPMG, samtidig som vi har mange mindre prosjekter og ivaretar det sosiale i avdelingen. Nedenfor er det listet opp noen eksempler på oppgaver vi utfører:

• Analysere prosesser for å bistå og veilede kunder i valg av teknologi

• Design og implementering av de fremste løsningene innenfor forretningsvirksomhet

• Rådgiving rundt løsningsarkitektur og sikkerhet på Cloud-platformer

• Drive brukeropplæring og rådgiving om prosessforbedringer

• Planlegge prosjekter og prosjektoppfølging

• Design og implementering av de fremste løsningene innenfor forretningsvirksomhet

• Bidrag internt i avdelingen, som for eksempel bidrag til rekrutteringsprosessen, planlegge bedriftspresentasjoner eller arrangere sosiale sammenkomster