Tormod Lysne Voje

Director | Advisory

KPMG i Norge

Tormod Lysne Voje sitter i ledergruppen i avdelingen Procurement og Supply Chain og har i over 8 år jobbet kontinuerlig med store innkjøp- og logistikkprosjekter med målsetning om å oppnå besparelser og videreutvikle virksomheten på lengere sikt innen fagområdet. Han har hatt ansvar for store omstillings- og endringsprosesser og vært med på å bygge opp noen av de største innkjøps- og logistikkmiljøene i Norge. Han er en PRINCE2-sertifisert prosjektleder med omfattende erfaring både fra offentlige og private prosjekter. Tormod benyttes jevnlig som foreleser på seminarer innen fagområdet.

Kontakt:

 • Bedriftsrådgivning
 • Endringsledelse
 • Mennesker og endring
 • Operasjonell strategi
 • Optimalisering av arbeidsstyrken
 • Prestasjonsrettet organisasjonsutforming
 • Rådgivning
 • Strategiske innkjøp og anskaffelser
 • Strategiutvikling og -implementering
 • 2010 MSc in Business and Economics (Siviløkonom), Handelshøyskolen BI

 • PRINCE2 Foundation

 • SCOR Practitioner

 • 2017 – dd. KPMG AS, Director

 • 2016 – 2017 KPMG AS, Senior Manager

 • 2014 – 2016 KPMG AS, Manager

 • 2012 – 2014 KPMG AS, Senior Associate

 • 2010 – 2012 KPMG AS, Associate