Yngve Olsen

Partner | Audit

KPMG i Norge

Yngve er partner og statsautorisert revisor ved KPMGs kontor i Trondheim. Han arbeider som revisor og rådgiver for flere av regionens største foretak, med særlig vekt på bedrifter innenfor finans, energi, shipping og offshore services. Yngve har omfattende erfaring med rådgivning knyttet til internkontroll, risikostyring, compliance og internrevisjon. Han arbeider videre med due diligence og er IFRS-sertifisert på høyeste nasjonalt nivå. Yngve arbeider også med klienter notert på børs, herunder klienter notert på amerikanske børser.

Kontakt

E-post: yngve.olsen@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 845
LinkedIn

 • Bankvirksomhet
 • Energi og naturressurser
 • Olje og gass
 • Revisjon
 • Skipsfart og havner
 • Transport og logistikk
 • Økonomitjenester
 • 2012, Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO)

 • 2005, Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • 2001, Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • IFRS

 • GAAP/US GAAS

 • 2005 - d.d, KPMG AS

 • 2001 - 2003, UBS Investment Bank