Lars Egill Olavesen

Partner

KPMG i Norge

Lars Egill har lang erfaring fra revisjon (ekstern og intern) av nasjonale og internasjonale selskap og ikke minst som daglig leder/ CFO i et eiendomskonsern med bolig- og næringsprosjekter i Vestfold og Telemark. Han har gjennom sin erfaring med revisjon og økonomiledelse særlig utviklet kompetanse innen forretningsforståelse, finansiering, optimalisering av økonomifunksjon, fusjoner/ fisjoner, transaksjoner, due dilligence, skatt, mva med videre. Som tidligere styremedlem i diverse eiendomsutviklingsselskaper har Lars Egill praktisk erfaring med strategisk eierstyring, selskapsledelse samt gjennomføring av beslutninger.

Kontakt

E-post: lars.egill.olavesen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9124
LinkedIn

 • Bankvirksomhet
 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Fast eiendom
 • Internasjonale markeder
 • Nasjonale markeder
 • Prosjektering og bygging
 • Revisjon
 • Risikostyring
 • Rådgivning
 • Økonomitjenester
 • 2004, Statsautorisert revisor, Handelshøyskolen BI

 • 2001, Siviløkonom, Universitetet i Agder - Spesialisering: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse

 • IFRS

 • 2015 - d.d., KPMG AS, Director

 • 2012 - 2015, Alfa Gruppen, Finans- og økonomisjef

 • 2006 - 2011, Alfa Eiendomsdrift, Daglig leder/økonomisjef

 • 2005 - 2006, DnB Bank, Internrevisor

 • 2003 - 2005 , PwC, Senior Associate