Geir er partner og statsautorisert revisor. Han har omfattende erfaring fra revisjon av forsikringsselskaper, banker, verdipapirforetak og kapitalforvaltning. Erfaringen omfatter IFRS, intern kontroll, transaksjonsstrukturer og regnskapsmessig behandling av forsikringskontrakter og finansielle instrumenter. Geir deltar i KPMGs internasjonale nettverk vedrørende Finansielle Instrumenter og Forsikringskontrakter - og han har skrevet en rekke artikler og holdt foredrag om disse temaene.

Kontakt

E-post: geir.moen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9213
LinkedIn

 • Bankvirksomhet
 • Energi og naturressurser
 • Forsikring
 • Kapitalmarkeder
 • Revisjon
 • Økonomitjenester
 • Autorisert finansanalytiker AFA - NHH (1999)

 • State Authorized Public Accountant - NHH (1990)

 • Siviløkonom - BI (1987)

 • IFRS

 • 1988 - dd. KPMG AS. Partner fra 2000