Thor Øivind Lia

Associate | Risk & Regulatory

KPMG i Norge

Thor Øivind er Associate i Risk & Regulatory, og har jobbet med internrevisjon, finansregulatorisk rådgivning og helhetlig risikostyring siden 2022. Han har erfaring med etterlevelse av interne og regulatoriske krav for foretak i både offentlig og privat sektor. Thor Øivind er opptatt av hvordan foretak kan ta i bruk forsvarlig AI, og bistått i arbeidet med å kartlegge dette for ulike kunder.

Kontakt

E-post: thor.lia@kpmg.no
Telefon: +47 974 27 450
LinkedIn 

Kompetanseområder:

  • Internrevisjon
  • Finansregulatorisk rådgivning
  • AI governance
  • 2022, MSc in Business, Major in Economics, BI Norwegian Business School

  • 2020, BSc in Business and Economics, BI Norwegian Business School

  • 2022 – d.d., KPMG

  • 2020 – 2022, Handelsbanken Oslo Nord