Kjartan Klyve

Senior Manager, PhD. | Advisory

KPMG i Norge

Som konsulent og forsker, har Kjartan arbeidet med ulike problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og ledelse, med en særlig styrke innen avanserte tekniske metoder anvendt i helsesektoren. Eksempelvis har han utviklet og implementert optimeringsmodeller for turnusplanlegging ved norske og internasjonale sykehus, og analysert virkningene av dette. I KPMG har Kjartan en sentral rolle i å utvikle det et nytt software for operasjonsplanlegging for Oslo Universitetssykehus, hvor han designer avanserte algoritmer for å gi planleggere beslutningsstøtte. Kjartan har også omfattende erfaring fra management consulting og utredningsarbeid innen ulike sektorer, som samferdsel, maritim næring, kommunal sektor og kjernekraft, for å nevne noe.

Kontakt

E-post: kjartan.klyve@kpmg.no
Telefon: +47 958 09 015
LinkedIn

Kompetanseområder:

 • Optimering
 • Operasjonsanalyse
 • Teknologi
 • Helse
 • Helselogistikk
 • Utredninger
 • Økonomi
 • 2021, PhD “Personnel Planning in Health Care”

 • 2016, Bachelorgrad i samfunnsvitenskap med fordypning i samfunnsøkonomi, NTNU

 • 2016, Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU

 • 2022 – d.d., KPMG

 • 2021 – 2022, Menon Economics

 • 2016 – 2021, NTNU