Sissel Johnsen

Director | Audit

KPMG in Norway

Sissel har lang og allsidig revisjonserfaring. Fra etableringen 1999 og frem til i dag har hun vært leder for KPMGs kontor i Alta. Fra 2009 og frem til i dag har hun hatt rolle som ansvarlig revisor i KPMG. Sissel har gjennom sitt arbeid skaffet seg erfaring fra revisjon av en lang rekke selskaper, både store, mellomstore og små selskaper i ulike bransjer. Sissel har også jobbet med omorganiseringer, generasjonsskifter, due dilligence, verdivurderinger skatte og avgiftsmessige spørsmål osv.

Kontakt

E-post: sissel.johnsen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9993

 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Detaljhandel
 • Fisk og sjømat
 • Helse og omsorg
 • Mat og drikke
 • Mat, drikke og forbruksvarer
 • Matproduksjon
 • Revisjon
 • 1997: Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole ( NHH )

 • IFRS

 • 1999 - dd. KPMG AS, Director fra 2014

 • 1987 - 1999 Inter revisjon Finnmark - revisor

 • 1983 - 1987 Finnmark Fylkesskattekontor, Skatterevisor