Willy er partner, statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker (AFA). Han har revisjonserfaring innenfor et bredt spekter av virksomhetsområder, blant annet innenfor prosjektbasert produksjon, akvakultur, shipping, fast eiendom og kommuner. Erfaring fra revisjon av store virksomheter og konsernrevisjon, nasjonalt og internasjonalt. Allsidig konsulentvirksomhet, med oppdrag innenfor blant annet regnskap og skatt, due diligence, verdsettelse, selskapsmessig reorganisering, utredning av modeller for generasjonsskifte og utvikling av regnearkmodeller for investeringsanalyse, budsjetterings- og scenarioanalyser. Willy er IFRS akkreditert og er også med i internt ekspertgruppe for kvalitetssikring av transaksjoner etter selskapslovgivningen (SA 3802). Willy er avdelingsleder for KPMGs kontorer i Haugesund og på Stord.

Kontakt

E-post: willy.hauge@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9663
LinkedIn

 • Energi og naturressurser
 • Fast eiendom
 • Fornybar energi
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Revisjon
 • Risikorådgivning
 • Rådgivning
 • Skipsfart og havner
 • Transport og logistikk
 • 2012 - Autorisert regnskapsfører

 • 2000 - Autorisert finansanalytiker (AFA), Norges Handelshøyskole (NHH)

 • 1996 - Høyere revisorstudium/Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • 1993 - Siviløkonom, Norges Handelshøyskole (NHH)

 • IFRS akkreditert

 • 2009 - dd: KPMG AS. Partner

 • 2002 - 2009: BDO Noraudit Bergen AS. Partner fra 2005.

 • 2001 - 2002: Arthur Andersen/KPMG, Johannesburg, Sør-Afrika. Manager Audit.

 • 1999 - 2001: Arthur Andersen, Bergen Manager revisjon og transaksjonsrådgivning.

 • 1993 - 1999: PricewaterhouseCoopers, Bergen. Revisor. Permisjon i 1994/95 for militærtjeneste og 1995/96 for høyere revisorstudium.