Kim René Hauge

Director | Audit Technology Services

KPMG i Norge

Kim er utdannet revisor og har erfaring fra både børsnoterte selskaper og SMB-kunder innen ulike bransjer. Han har også erfaring med å bistå økonomifunksjonen hos ulike klienter som Controller. Gjennom disse oppdragene har han opparbeidet seg god kompetanse innen NGAAP, IFRS, konsolidering, rapportering og særnorske forhold. Kim arbeider i dag hovedsakelig med standardisering, automatisering og robotisering av økonomiprosesser, både nasjonalt og globalt. Gjennom denne erfaringen har han bygget seg opp kompetanse knyttet til avansert datamodellering, programmering og endringsledelse. Kombinasjonen av økonomi- og digital forståelse gjør at Kim kan bistå klienter med både mindre- og komplekse digitaliseringsprosesser.

Kontakt

E-post: kim.hauge@kpmg.no
Telefon: +47 406 36 410
LinkedIn

 • Data og analyser
 • Drift og styring av økonomifunksjonen
 • Forskning og utvikling
 • Innovasjon
 • Revisjon
 • Revisjonsdata og -analyser
 • Robotikk
 • Teknologi
 • Økonomifunksjonen
 • Økonomistyring
 • 2014 - 2016, Master i regnskap og revisjon, Handelshøyskolen BI

 • 2009 - 2012, Bachelor i regnskap og revisjon, Høgskolen i Molde

 • 2012 - d.d., KPMG AS