Randi Fagervik

Director - Head of Capital Markets and Transactions

KPMG i Norge

Randi leder faggruppen Capital Markets, IPOs and Transactions. Hennes hovedkompetanser er innenfor kapitalmarkeder, finansiering (egenkapital og lån), børs, M&A og strategi, som hun har arbeidet med siden 1998. Før hun i startet i KPMG, var hun CFO & Investor Relation i et teknologiselskap som ble klargjort for børs, hvilket omfattet oppbygging av økonomiavdelingen, skifte av regnskapssystemer, konvertering fra NGAAP til IFRS, rapporteringsformat, arbeidsrutiner, governance, finansiering, styrearbeid, IR og aksjonærkommunikasjon. Ved Oslo Børs utarbeidet hun børsregelverk, var ansvarlig for energisektoren og bistod selskaper med noteringer, løpende rapportering og overtakelsestilbud. Randi har videre omfattende erfaring med corporate finance fra mer enn 14 år i meglerhus, herunder over 60 IPOs, en rekke M&As, emisjoner, obligasjonslån, foruten compliance og internkontroll i verdipapirforetak. Hun har variert ledererfaring, både operasjonelt som CFO og COO, og som prosjektleder av norske og internasjonale kundeoppdrag. Randi jobber på tvers av flere bransjer, herunder teknologi, telekom, energi, olje & gass, shipping, bank/finans, PE, konsum/handel, sjømat og eiendom.

Kontakt:

E-post: Randi.fagervik@kpmg.no
Telefon: +47 4087 9998

LinkedIn

 

 • Børsmodenhet
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Kapitalinnhenting
 • 1990 - 1993, 1.avd. jus, fysikk og matte, UIB

 • 1997, Siviløkonom NHH, spesialisering i finans og strategi

 • 2015 - 2016, spesialfag BI (finansregnskap, regnskapsføring, internkontroll m.m.)

 • Corporate Finance autorisasjon (NFMF)

 • 2017 - 2019 Elliptic Labs, CFO & IR

 • 2016 - 2017 Oslo Børs, Listing Manager, Head of Energy Sector

 • 2013 - 2015 Agasti Capital Markets (nå Obligo IM), COO, Director Corporate Finance

 • 2010 - 2013 DNB Bank, Vice President TMT-kunder (kreditt)

 • 2006 - 2010 Pareto Securities, Director Corporate Finance. 1998 - 2006 DNB Markets, Senior Corporate Finance