Verdikjeden i bilbransjen endrer seg raskt og dramatisk og er i stor grad drevet av digitalisering og teknologi. Kundenes preferanser til bilbruk endrer seg, og det blir mindre lønnsomt å produsere biler. 

Noen av KPMGs tjenesteområder