Et krasjkurs i offentlige anskaffelser for leverandører

Webinar: Gjennomgang av anskaffelsesprosessen fra et tilbyderperspektiv

Webinar: Gjennomgang av anskaffelsesprosessen fra et tilbyderperspektiv

Dato: 18. april 2023
Tid: kl. 09.00-10.00
Sted: Webinar

Det offentlige kjøper årlig varer og tjenester for over 650 milliarder kroner. Følgelig er offentlige virksomheter ettertraktede kunder – særlig i urolige tider. Å delta i en offentlig konkurranse kan imidlertid være en krevende affære for leverandører. Grunnen til dette er at det offentlige er underlagt et omfattende anskaffelsesregelverk som også har betydning for deg som leverandør. Skal du lykkes med en offentlig tilbudsprosess må du kjenne til de grunnleggende spillereglene. Med dette som utgangspunkt inviterer KPMG til en gjennomgang av praktiske og juridiske sider ved tilbudsprosessen.

Hva kan du forvente:

  • Gjennomgang av anskaffelsesprosessen fra et tilbyderperspektiv
  • Hvordan «spisse» tilbudet
  • Typiske fallgruver
  • Innsyn og klagemuligheter

 

Dette er det første webinaret i vår webinarserie i 2023.

Se opptak av webinaret her:

Du møter:

Alejandro Serrano-Kristiansen

Alejandro Serrano-Kristiansen

Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS                                                                      

Alejandro er leder for Public Procurement i KPMG, og har lang erfaring med anskaffelser og kontrakter innen en rekke bransjer. Han bistår både leverandører og oppdragsgivere i alle ledd av anskaffelsesprosessen, men er også en sparrepartner i kontraktsoppfølgingen. Alejandro bistår ofte i kontraktsforhandlinger samt klage- og tvistesaker.

Halvor Wang Opaas

Halvor Wang Opaas

Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS                                                                      

Halvor har omfattende erfaring med offentlige anskaffelsesprosesser som prosjektleder og rådgiver for både offentlige og private virksomheter. Han har bred sektorerfaring, og har hatt det anskaffelsesrettslige ansvaret for en rekke komplekse innkjøpsprosesser. Halvor bistår KPMGs kunder med løpende anskaffelses- og kontraktsrettslig rådgivning samt tvisteløsning.

Public Procurement består i dag av tolv spesialiserte advokater og advokatfullmektiger med oppdrag for både norske og internasjonale virksomheter i offentlig og privat sektor. Public Procurement er en del av Legal & Advisory i KPMG Law, som er unik satsning hvor vi kombinerer rådgivnings- og advokatmiljøet i KPMG til det beste for våre kunder.

informative image