Không ai theo đuổi một phong cách lãnh đạo, phong cách ấy có thể được thay đổi tùy theo hoàn cảnh, độ tuổi, giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, cũng như môi trường kinh doanh, kinh tế, xã hội.
Phong cách Lãnh đạo chuyển đổi

đặc biệt thấy ở các TGĐ không phải người cùng gia đình

Tác động: Phong cách lãnh đạo chuyển đổi là phong cách được hầu hết các TGĐ trên khắp các vùng miền ưa thích. Các nhà lãnh đạo chuyển đổi thay đổi các giá trị cơ bản, niềm tin và thái độ của những “người đi theo” mình, khiến họ sẵn sàng thể hiện năng lực vượt mức tối thiểu mà doanh nghiệp yêu cầu.
Phong cách Lãnh đạo lôi cuốn

đặc biệt thấy ở các TGĐ gia đình

Tác động: Phong cách được lựa chọn nhiều thứ hai là lãnh đạo lôi cuốn. Một nhà lãnh đạo lôi cuốn có sức mạnh thuyết phục và khả năng thúc đẩy những người đi theo mình, những người thường tỏ ra rất tôn kính – và tin tưởng cá nhân vào – nhà lãnh đạo của họ. Họ có ý thức cao về bản sắc tập thể, cảm giác được tăng quyền và tin tưởng vào tầm quan trọng của hiệu quả tập thể của cả nhóm.
Phong cách Lãnh đạo độc tài

Tác động: Lãnh đạo độc đoán (hoặc gia trưởng) ít nổi bật nhất trong số những phong cách được lựa chọn bởi người tham gia khảo sát. Các nhà lãnh đạo độc đoán áp quyền xuống cấp dưới của họ. Mặc dù xét về tổng thể, đây là lựa chọn ít được ưa thích nhất, nhưng phong cách này thường được thấy ở các TGĐ đến từ Trung Đông, Châu Phi và các khu vực Châu Á.

Phong cách lãnh đạo chuyển đổi là phong cách được hầu hết các TGĐ trên khắp các vùng miền ưa thích. Các nhà lãnh đạo chuyển đổi thay đổi các giá trị cơ bản, niềm tin và thái độ của những “người đi theo” mình, khiến họ sẵn sàng thể hiện năng lực vượt mức tối thiểu mà doanh nghiệp yêu cầu.

Phong cách được lựa chọn nhiều thứ hai là lãnh đạo lôi cuốn. Một nhà lãnh đạo lôi cuốn có sức mạnh thuyết phục và khả năng thúc đẩy những người đi theo mình, những người thường tỏ ra rất tôn kính – và tin tưởng cá nhân vào – nhà lãnh đạo của họ. Họ có ý thức cao về bản sắc tập thể, cảm giác được tăng quyền và tin tưởng vào tầm quan trọng của hiệu quả tập thể của cả nhóm.

Lãnh đạo độc đoán (hoặc gia trưởng) ít nổi bật nhất trong số những phong cách được lựa chọn bởi người tham gia khảo sát. Các nhà lãnh đạo độc đoán áp quyền xuống cấp dưới của họ. Mặc dù xét về tổng thể, đây là lựa chọn ít được ưa thích nhất, nhưng phong cách này thường được thấy ở các TGĐ đến từ Trung Đông, Châu Phi và các khu vực Châu Á.

  

Chi tiết báo cáo

Throughout this report, "We/Us/Our" refers to KPMG and the STEP Project Global Consortium. “KPMG” refers to the global organization or to one or more of the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”), each of which is a separate legal entity.