TFRS / UFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri

TFRS / UFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri

Yeni sigorta sözleşmeleri standardı olan UFRS 17, şeffaflığı artırmayı ve sigorta sözleşmelerinin muhasebesindeki çeşitliliği azaltmayı amaçlamaktadır

UFRS 17, sigorta sözleşmelerinin muhasebesindeki çeşitliliği azaltmayı amaçlamaktadır.

Sigorta şirketleri için önemli muhasebe değişiklikleri

Yeni sigorta sözleşmeleri standardı olan UFRS 17, şeffaflığı artırmayı ve sigorta sözleşmelerinin muhasebesindeki çeşitliliği azaltmayı amaçlamaktadır. Standardın şu anda 1 Ocak 2021 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olması beklenmektedir. Ancak, Kasım 2018’de, IASB geçici olarak 2022’ye kadar yürürlük tarihi için bir yıllık erteleme teklif etme kararı almıştır.

Gelişmekte olan sigorta muhasebesi değişiminin büyüklüğü, özellikle yeni finansal araçların ve hasılat standartlarının etkisi göz önüne alındığında göz ardı edilmemelidir. Sigortacıların uygulama planlarına ayak uydurmaları gerekmektedir. Hala nispeten kısa bir sürede yapılması gereken çok şey var.

Kaynaklarımız, gelişen önerileri anlamanıza ve şirketiniz üzerindeki olası etkileri değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

Bize ulaşın