Fikret Selamet

Denetim ve Güvence Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

KPMG’deki kariyerine 1996 yılında başlamıştır, Denetim ve Güvence Hizmetleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Geniş sektörel deneyimi perakende, tüketici ürünleri, enerji, boya, turizm, finans, sigorta ve üretim sektörlerini içerir. Türkiye’deki muhasebe uygulamaları yanı sıra UFRS ve US GAAP konularında da kapsamlı bir bilgiye sahiptir.

  • Denetim
  • Kamu Politikası ve Düzenleme Değişim
  • Mali Tablolar Denetimi
  • Muhasebe standartları
  • Lisans: Bilkent Üniversitesi, İşletme,1994

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  • SPK Bağımsız Denetim Lisansı

  • KGK Bağımsız Denetçi Lisansı

  • Sigorta Bağımsız Denetçi Lisansı