Denetim Teknolojisi Veri Analitiği

Veri Analitiği

Finansal tablo denetimlerinde bilgisayar teknolojilerinin kullanımı alışagelmiş denetim yaklaşımının gelişmesine neden olmuştur.

Bilgisayar teknolojilerinin kullanımı denetim yaklaşımının gelişmesine neden olmuştur.

Son teknolojik gelişmeler sayesinde finansal tablo denetimlerinde bilgisayar teknolojilerinin kullanımı alışagelmiş denetim yaklaşımının gelişmesine neden olmuştur. KPMG bu dönüşüm sürecinde başı çekerek geliştirmiş olduğu denetim yazılımları ve veri analitiği araçları sayesinde teknolojinin denetim ile adaptasyonunu ve verimliliği bir üst boyuta taşımayı başarmıştır. Veri analitiği yöntemleri; daha büyük veri hacimlerini yorumlayabilmek, kontrol hatalarını, usulsüzlük ve suistimal durumlarını veriyi analiz ederek tespit etmek ve farklı kaynaklardan gelen karmaşık verileri bütünleşik bir şekilde incelemek için denetimin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılmaktadır.

Bize ulaşın