Sürdürülebilirlik Güvence Hizmetleri

Sürdürülebilirlik Güvence Hizmetleri

Sürdürülebilirlik güvence hizmetlerimiz, raporlama ve yönetim sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Raporlama ve yönetim sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunuyoruz.

Sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve sosyal sonuçların optimizasyonu yoluyla riskleri yöneterek ve fırsatları benimseyerek uzun vadeli paydaş değeri yaratan bir iş yaklaşımıdır.

50'den fazla KPMG üyesi firma, çevresel, sosyal ve yönetişim ((Environmental, social and governance (ESG)) zorluklarınızı çözmenize yardımcı olacak uzman ekiplere sahiptir. Yüzlerce sürdürülebilirlik uzmanından oluşan global ağımız, yerel düzenleyici ortamın derinlemesine anlaşılmasıyla birlikte uzman bir bakış açısı sunacaktır.

Hizmet portföyümüz, çevresel ve sosyal performans, iklimle ilgili finansal riskler, karbon ayak izleri ve sera gazı envanterleri gibi geniş kapsamlı açıklamaların güvencesini içerir. Ayrıca yenilenebilir enerjiden insan haklarına, etki ölçümüne ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine kadar geniş bir yelpazede güvence hizmetleri sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik güvence hizmetleri; Sürdürülebilirlik raporlama sistemleri ve uluslarararası standartlarla (ISAE 3000,vb.) uyumlu performans raporlarına güvence vererek güvenilirliği arttırmaya, paydaşlara daha fazla güvence sunmaya ve raporlama ile yönetim sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

Bize ulaşın