Denetim ve Güvence Hizmetleri

Denetim ve Güvence Hizmetleri

Makul veya sınırlı güvence denetimiyle veri ve bilgilerin güvenilirliğini arttırarak müşterilerimize daha fazla değer sağlamaya çalışıyoruz.

Veri ve bilgilerin güvenilirliğini arttırarak daha fazla değer sağlamaya çalışıyoruz.

İşletme kararları verilirken doğru bilgiye ulaşmak çok önemli ve yöneticiler artık finansal tablo denetimlerinin sağladığının ötesinde güvenceye ihtiyaç duyuyorlar. KPMG Güvence Hizmetleri, makul veya sınırlı güvence denetimi ile veri ve bilgilerin güvenilirliğini arttırarak müşterilerimize ve paydaşlarına daha fazla değer sağlamaya çalışıyor.

Hedefimiz, bilgiyi ve bilginin içeriğini iyileştirerek karar vericilerin daha doğru kararlar almasını sağlamak.

Bize ulaşın