Entegre Raporlama

Entegre Raporlama

Entegre raporlama şirketlere, strateji ve yaratılan değeri kurumsal raporlamanın merkezine yerleştirme fırsatı tanıyor

Entegre raporlama, strateji ve yaratılan değeri raporlama fırsatı tanıyor

Geçmişe ait finansal bilgiler, kurumsal raporlamanın vazgeçilmez bir parçası, ama finansal tablolar tek başına şirketin değerinin tam resmini sunmakta yetersiz kalıyor.

Kurumsal raporları inceleyenler, yönetimin şirketi daha ileriye nasıl götüreceğini ve şirketin içinde bulunduğu çevredeki değişikliklerin ne gibi fırsat ve zorluklar getirdiğini de görmek istiyor.

Entegre raporlama, şirketin sermayesini nasıl kullandığını ve gelecekte şirkete ne kadar yatırım yapacağını göstererek, strateji ve yarattığı değeri şirket raporlarının merkezine alma olanağı sağlıyor. Bazı şirketler geçiş döneminde rapor yapısını daha fazla açıklama içerecek şekilde genişletiyorlar ama gerçek değer Entegre Rapor Çerçevesini bütünüyle uygulamaktan geçiyor.

KPMG olarak farklı sektörlerdeki şirketlere Entegre Raporlama süreçlerini geliştirmelerinde yardımcı oluyoruz.

Bize ulaşın