Şirin Soysal

Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı, Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

KPMG’deki kariyerine 1999 yılında başlamıştır. 2005 yılında denetim müdürü, 2008 yılında kıdemli müdür, 2009 yılında denetim direktörü ve 2011 yılında denetim ortağı olarak atanmıştır. Ekim 2010’da, KPMG’nin Londra’da bulunan Uluslararası Standartlar Grubunda bir yıl çalışmak üzere görevlendirilmiştir. Bu grup, KPMG’nin dünyadaki üye şirketlerinin müşterilerine muhasebe, denetim ve kendi endüstrilerine özgü konularda destek vermektedir. Londra’daki hizmet süresinin bitiminde, KPMG Türkiye’nin Mesleki Uygulama bölümüne Başkan olarak atanmıştır. Mesleki Uygulama Bölümü ; KPMG müşterilerine ilgili muhasebe konularında rehberlik sağlamaktadır. Şu anda denetim ortağı ve Mesleki Uygulama Bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. 2013 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde muhasebe alanında dersler vermektedir. KPMG Türkiye’nin Denetim Komitesi Enstitüsü’ne başkanlık etmektedir.

  • Denetim
  • Güvence
  • Kamu Politikası ve Düzenleme Değişim
  • Muhasebe standartları
  • Boğaziçi Üniversitesi, İşletme,1999

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  • SPK Bağımsız Denetim Lisansı

  • KGK Bağımsız Denetçi Lisansı

  • İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyesi

  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) üyesi