Temel Performans Göstergeleri (KPI)

Temel Performans Göstergeleri (KPI)

Finansal olmayan bilgilere verilen güvence, yönetimin şirket adına aldığı önemli kararlara daha fazla güven sağlar.

KPMG Türkiye, şirketinizin kritik öneme sahip KPI’larını inceleyerek güvence sağlar.


Yatırımcılar, işletmenin değerini belirlemek için finansal ve finansal olmayan temel performans göstergelerinin öneminin farkındalar. Çünkü geleneksel finansal raporlama modeli artık yatırımcıların ihtiyacını karşılamıyor. Dünya değişiyor ve güvence hizmetlerinin de bu değişime uyum sağlaması gerekiyor.

Şirketinizin başarısı hem finansal hem de finansal olmayan performansına bağlı. Şirketinizi yönetirken, önemli trendler ve sektör bazlı karşılaştırmalar için temel performans göstergelerini (KPI) kullanıyorsunuz ama şirketinizin, paydaşlarınızın ve en önemlisi yatırımcılarınızın güvendiği bu KPI’lar tam ve doğru mu?

Bağımsız denetçiler olarak, katma değer sağlayan bu hizmetleri verme konusunda uzmanlığa sahibiz. Finansal tablo denetimi hizmetlerinde olduğu gibi güvence hizmetlerinde de belirli yöntemler ve profesyonel standartları uyguluyoruz. Ayrıca, bağımsız denetçiler olarak, şirketinize değer katan etkenlere bağımsız ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Farklı sektörlerde ve farklı konularda deneyim sahibi uzmanlarımız, size oldukça geniş bir yelpazede güvence sağlamaya ve deneyimlerine dayanarak pratik görüşler sunmaya hazırdır.

KPMG, hem şirketinizin yönetimi ve faaliyetleri, hem de yatırımcıların kararları için kritik öneme sahip TPG’leri tüm boyutları ile inceleyerek güvence hizmetleri sunmaktadır.

 

KPMG Türkiye olarak aşağıdaki konularda size yardımcı olabiliriz:

  • Her bir KPI'nın hesaplama ve sunumunun ilgili çerçevelere ve kabul edilen yöntemlere göre detaylı olarak kontrolü
  • Yayınlanan TPG’ler için yönetim kuruluna veya kamuya açık olacak şekilde hazırlanan güvence raporu
  • TPG’lerin hazırlanmasında kullanılan verileri üreten sistem, süreç ve kontrollere güvence sağlamak
  • Şirketin açıkladığı bilgilerin dünyadaki önde gelen uygulamalarla ve raporlamalarla karşılaştırılması

     

Bize ulaşın