Muhasebe Standartları

Muhasebe Standartları

Şirketlerin değişen muhasebe uygulamalarına karşı önceden hazırlıklı olmalarına yardımcı olmak en önemli amacımızdır

Değişen muhasebe uygulamalarına karşı önceden hazırlıklı olmalarına yardımcı oluyoruz

KPMG Global ve KPMG Türkiye olarak sahip olduğumuz derin ve geniş bilgi birikimleri ile TFRS/UFRS uygulamaları, yeni ve taslak halindeki standartların yorumlanması ve sektörlere olası etkileri konularında yayınlar hazırlamaktayız.

Hazırladığımız yayınlarda, birincil önceliğimiz şirketlerin finansal raporlama süreçlerinin kalite ve etkinliğinin arttırılmasına ve dolayısıyla stratejik karar verme süreçlerinin hızlandırılmasına katkıda bulunmaktır.

Şirketlerin değişen muhasebe uygulamalarına karşı önceden hazırlıklı olmalarına yardımcı olmak en önemli amacımızdır.

Bize ulaşın